Διερεύνηση βιομαρτύρων ρύπανσης στο μύδι Mytilus Galloprovincialis: μελέτες στο πεδίο (Θερμαϊκός - Στρυμονικός Κόλπος) και στο εργαστήριο μετά από έκθεση σε ρύπους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Pollution biomarker examination in mussel Mytilus Galloprovinoncialis: field (Thermaikos - Strymonikos gulf) and laboratory studies after exposure to pallutants
Διερεύνηση βιομαρτύρων ρύπανσης στο μύδι Mytilus Galloprovincialis: μελέτες στο πεδίο (Θερμαϊκός - Στρυμονικός Κόλπος) και στο εργαστήριο μετά από έκθεση σε ρύπους

Κουκουζίκα, Νικολέτα Β.

Πραγματοποιήθηκε διερεύνση βιομαρτύρων ρύπανσης έπειτα από μια σειρά ερευνών στο πεδίο και στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας μύδια M. galloprovincialis. Τα αποτελέσματα ενίσχυσαν την εφαρμογή της 'σταθερότητας της λυσοσωμικής μεμβράνης' και 'κατακράτηση της χρωστικής ουδέτερο ερυθρό', ενώ κατέδειξαν πως απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των βιομαρτύρων 'εκτίμηση στρες, καθώς και της μορφομετρίας των λυσοσωμάτων και των λιπιδίων για την εφαρμιογή τους στη βιοπαρακολούθηση της ρύπανσης. Ο βιομάρτυρας 'συχνότητα συνολικών πυρηνικών ανωμαλίων αποδείχθηκε περισσότερο ευαίσθητος από τη 'συχνότητα μικροπυρήνων' για τον προσδιορισμό των γενοτοξικών βλαβών. Επίσης μελετήθηκε η εποχική μεταβολή των χαρακτηριστικών του λυσοσωμικού συστήματος και η διακύμανση των λιπιδίων και των λιποφουσκινών στον πεπτικό αδένα. Στην αρχή του καλοκαιριού τα πεπτικά σωληνάρια εμφανίστηκαν ιδιαιτέρως ενεργά, στην αρχή του χειμώνα η λειτουργία τους φάνηκε να καταστέλλεται, ενώ στην αρχή της άνοιξης εμφανίσθηκαν σημάδια ενεργοποίησης. Η περίοδος από το τέλος της άνοιξης έως τα μέσα καλοκαιριού αποτελεί την καταλληλότερη εποχή για την εφαρμογή βιομαρτύρων που σχετίζονται με παραμέτρους του πετπικού αδένα των μυδιών
Various pollution biomarkers were examined in field and laboratory studies using mussels M. gallogrovinciallis. The biomakers 'Lysosomal membrane stability' and 'neutral red retention assay' were further supported by the results, while the 'stress on stress' and the morhometrical changes of lysosomes and lipids seemed to require additional valiolation before their application in biomonitoring. The evaluation of 'total nuclear abnormalities' indicated more precisely the genotoxic damage than the 'micronucleus frequency'. The seasonal influence on structural parameters of the lysosomal system, as well as on the variation of lipids and lipofuscin were also examined. Active digestive tubules appeared in early summer, inactivation in early summer, inactivation in early winter and reactivation in early spring. According to the results the period between the end of spring and the middle of summer represents the most appropriate time for biomarkers of dealing with digestive gland parameters in mussels

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Marine pollution, Strymonikos gulf
Biomonitoring
Marine pollution, Thermaikos gulf
Mussels, Effect of water pollution on
Βιοπαρακολούθηση
Θαλάσσια ρύπανση, Στρυμονικός κόλπος
Water quality biological assessment
Lysosomes
Lipids
Βιολογική εκτίμηση ποιότητας νερού
Θαλάσσια ρύπανση, Θερμαϊκός κόλπος
Mytilus galloprovincialis
Πυρηνικές ανωμαλίες
Μύδια, Επίδραση της ρύπανσης του νερού
Nuclear abnormalities
Biomarkers
Λιπίδια
Βιομάρτυρας
Λυσοσώματα
Βιοχημικοί δείκτες
Biochemical markers

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-12T10:32:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)