Η αντιμετώπιση του βιολογισμού σε θέματα ξενοφοβίας κατά τη θεώρηση του Γιώργου Τσιάκαλου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Analysis of the biologism concerning xenophobia according to Georgios Tsiakalos
Η αντιμετώπιση του βιολογισμού σε θέματα ξενοφοβίας κατά τη θεώρηση του Γιώργου Τσιάκαλου

Τιτόκη, Ιωάννα Ιορδάνη

Με την αλματώδη εξέλιξη της επιστήμης της Βιολογίας και των συγγενών της κλάδων άρχισε και πάλι να εμφανίζεται ένας «νέος» ο βιολογισμός, ως μέθοδος προσέγγισης και ερμηνείας ρατσιστικών και ξενοφοβικών κοινωνικών φαινόμενων, όπως αυτών των διακρίσεων και της ξενοφοβίας, ο οποίος δεν παραμένει μόνο στον επιστημονικό χώρο, αλλά διαχέεται και στην πολιτική και την κοινωνία. Ξενοφοβία και ρατσισμός είναι φαινόμενα τα οποία επανέρχονται αν και διαφοροποιημένα στο προσκήνιο νεορατσιστικών και εθνικιστικών ιδεολογιών με την επίκληση πλέον όχι οπωσδήποτε της «φυλής» αλλά του ισχυρού ή ανίσχυρου «γονιδίου». Στην εργασία αυτή διερευνάται η κριτική προσέγγιση του θέματος στο έργο του Πανεπιστημιακού και συγγραφέα Γιώργου Τσιάκαλου.
Mit der rasanten Entwicklung der Biologie und ihren verwandten Wissenschaften machte sich erneut ein „neuer“ Biologismus bemerkbar, der sich als Annäherungs- und Erklärungsmethode sozialer Phänomene wie jener der Diskriminierung und der Xenophobie präsentiert. Der aber beschränkt sich nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sondern erscheint auch in Politik und Gesellschaft.Xenophobie und Rassismus sind Phänomene die im Vordergrund der neorassistischen und nationalistischen Ideologien wiederkehren, wenn auch in differenzierter Form, allerdings nicht mehr unter Berufung der „Rasse“ wohl aber des starken bzw. schwachen „Gens“. In der vorliegenden Arbeit wird die kritische Herangehensweise der Fragestellung im Werk des Professors und Schriftstellers Georgios Tsiakalos untersucht.
Due to vast development of biology and it´s related sciences a „new“ biologism arrose which presents itself as a method explaining social phenomena such as discrimination and xenophobia. This not only appears in scientific environment but also in politics and society.Xenophobia and rassism are phenomena which reappear, although altered in neorassistic and nationalistic ideologies that no longer refer to „Race“ but to a „strong or weak gene“.This present analysis looks into the critical approach of the work of the author and professor Georgios Tsiakalos.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ρατσισμός
Νεορατσισμός
Ξενοφοβία
Neoracism
Κοινωνικός δαρβινισμός
Socialdarwinism
Βιολογισμός
Sociobiology
Biologism
Κοινωνιοβιολογία
Racism
Xenophobia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2009
2009-11-12T12:49:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.