Προσφορά του Βικέλα στην αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων στην παιδεία και τον πολιτισμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Vikela's contribution to the resurgence of modern Olympic games, education and culture
Προσφορά του Βικέλα στην αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων στην παιδεία και τον πολιτισμό

Τόκα, Παναγιώτα Φωτίου

Demetrius Vikelas was born in Ermoupoli Syros, on February 15, 1835. His father, Manolis Vikelas, was a merchant from Veria, and his mother, Smaragda Mela, from Ioannina. Because of his father’s commercial enterprises, he spent his childhood between Syra, Constantinople and Odessa. Αt the age of 17 he went to London, where he worked in his uncles’, Leon and Vasileios Melas, grain business, first as an employee, and then as a partner. In London, in his free time, he studied at University College, where he attended courses in botany. Vikelas wrote and translated a number of books. His main literary work Loukis Laras was translated in to a lot of languages of world. In 1866, he married Kalliope Geralopoulou in London. When in 1876, the family business broke up, Vikelas, because of the mental illness of his wife, was located in Paris, so that his wife could have specialized care.In June 1894, Vikelas represented Greece at the International Athletic Congress that became in Paris. Vikelas convinced the members of the International Olympic Committee (IOC) that the first Olympic Games should be held in Athens in 1896. Then he was elected the first president of the IOC, from 1894 to 1896.After 1896, he settled down in Athens where he dedicated the rest of his life to great public educational works. In 1899 he founded the "Society for the Spread of Useful Books", whose main purpose was spread of useful learning for the people. His purpose was literature and education too. On March 31 1904 the first educational congress opened, in which Vikelas deposited a memorandum regarding the education of girls. On his initiative the Sevastopoulos Labour School, the School for the Blind and the Shooting School were founded. He died in Athens on 7 July 1908, at the age of 73.
Ο Δημήτριος Βικέλας γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 15 Φεβρουαρίου 1835. Ο πατέρας του Μανόλης Βικέλας, ο οποίος ήταν έμπορος, καταγόταν από τη Βέροια και η μητέρα του Σμαράγδα Μελά από τα Ιωάννινα. Λόγω των εμπορικών επιχειρήσεων του πατέρα του, την παιδική του ηλικία την πέρασε μεταξύ Σύρου, Κωνσταντινούπολης και Οδησσού.Σε ηλικία 17 χρονών πήγε στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στην επιχείρηση σιτεμπορίου, που είχαν οι θείοι του, Λέων και Βασίλειος Μελάς, πρώτα ως υπάλληλος και έπειτα ως συνέταιρος. Στο Λονδίνο φοίτησε στο University College, όπου παρακολούθησε στον ελεύθερο χρόνο του μαθήματα βοτανικής.Ο Βικέλας έγραψε και μετέφρασε πλήθος αξιόλογων βιβλίων. Το κύριο λογοτεχνικό έργο του, ο «Λουκής Λάρας», μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Το 1866 παντρεύτηκε την Καλλιόπη Γεραλοπούλου στο Λονδίνο. Όταν το 1876 διαλύθηκε η επιχείρησή τους, ο Βικέλας, λόγω της ψυχικής ασθένειας της γυναίκας του, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, προκειμένου να έχει η γυναίκα του μια πιο εξειδικευμένη αγωγή.Τον Ιούνιο του 1894 αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στο Διεθνές αθλητικό συνέδριο, που έγινε στο Παρίσι. Ο Βικέλας έπεισε τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) ότι οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες πρέπει να διοργανωθούν στην Αθήνα το 1896. Κατόπιν εκλέχτηκε ως ο πρώτος πρόεδρος της ΔΟΕ από το 1894 ως το 1896.Μετά το 1896 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής του σε σπουδαία κοινωφελή και μεγάλης εκπαιδευτικής σημασίας έργα. Το 1899 ίδρυσε το «Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων», με κύρια επιδίωξη τη διάδοση ωφελίμων γνώσεων στο λαό. Σκοπός του Βικέλα μαζί με τα βιβλία, ήταν και η παιδεία. Στις 31-3-1904 κηρύχθηκε η έναρξη του πρώτου εκπαιδευτικού συνεδρίου, στο οποίο ο Βικέλας κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με την εκπαίδευση των κοριτσιών. Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε η Σεβαστοπούλειος εργατική σχολή, η Σχολή Τυφλών και η Σκοπευτική Σχολή.Πέθανε στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου του 1908 σε ηλικία 73 ετών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ολυμπιακοί αγώνες
Loukis Laras
Βικέλας
Πολιτισμός
Education
Παιδεία
Λουκής Λάρας
Vikelas
Olympic games
Culture

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-11-18T10:56:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.