Ο θεολογικός διάλογος μεταξύ ορθοδόξων και μη Χαλκηδονίων στον 20ο αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The theological dialogue between the orthodox and the non-Chalcedonian in the 20th century
Ο θεολογικός διάλογος μεταξύ ορθοδόξων και μη Χαλκηδονίων στον 20ο αιώνα

Charbak, Δημήτριος (Jihad),

Our thesis consist of four chapters. In the forst chapter we discussed the first stage of the dialogue between the Orthodox church and the non-Chalcedonian Churches, which is the unafficial theological dialogue (Aarhus 1964, Bristol 1967, Geneva 1970, Addis Ababa 1971). In the second chapter we discussed the second stage of the dialogue which is the official meeting (Chambesy 1985, Egypt 1989, Geneva 1990 and 1993). In the third chapter we present the two theological agreements between the two churches. In the fourth chapter we discussed all the problems of the dialogue adn we tried to give suitable solutions and proposals to solve them
Η εργασία μας αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάσαμε την πρώτη φάση του διαλόγου, η οποία είναι η φάση ανεπίσημου θεολογικού διαλόγου (Aarhus 1964, Bristol 1967, Γενεύη 1970, Αντίς Αμπάμπα 1971). Στο δεύτερο κεφάλαιο τη δεύτερη φάση του διαλόγου, δηλ. τις Επίσημες Συναντήσεις (Γενεύη 1985, Αίγυπτο 1989, Γενεύη 1990 και 1993. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύσαμε τις δύο χριστολογικές Κοινές Συμφωνίες μεταξύ των δύο Εκκλησίων. Στο τέταρτο κεφάλαιο προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα του διαλόγου. Επιπλέον προσπαθήσαμε να δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις σε αυτά και διατυπώσαμε μερικές προτάσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην υπέρβαση των δυσκολιών και εμποδίων διαλόγου

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Agreement
Συμφωνία
Dialogue
Church
Chalcedone
Συνάντηση
Meeting
Χαλκηδόνα
Εκκλησία
Διάλογος
Council
Σύνοδος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-19T06:53:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.