Η αφόρμηση και η θεμελίωση των εννοιών του ωραίου και του υψηλού στη φιλοσοφία του Ιμμανουέλ Καντ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The origin and the construction of the ideas of the beautiful and the sublime in Immanuel Kants philosophy
Η αφόρμηση και η θεμελίωση των εννοιών του ωραίου και του υψηλού στη φιλοσοφία του Ιμμανουέλ Καντ

Μηχαντά, Παρασκευή Αθανασίου

Εξετάζοντας την πορεία και τον τρόπο διαμόρφωσης της αισθητικής σκέψης του Ιμανουέλ Καντ αναλύεται το υπερβατολογικό φιλοσοφικό του σύστημα και η σημασία της κριτικής ικανότητας και των αισθητικών κρίσεων.
Initially, the aesthetic theory of Immanuel Kant is elucidated through the analysis of his philosophical system and through the substance of the aesthetic judgement

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Beauty
Art
Κριτική ικανότητα
Judgement
Sublime
Υψηλό
Αισθητική
Aesthetics
Ωραίο
Kant Immanuel
Καντ
Τέχνη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-11-19T07:05:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)