Εξόρυξη πυκνών και συχνών υπογραφών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Mining coherent dense subgraphs
Εξόρυξη πυκνών και συχνών υπογραφών

Τζιαλαμάνη, Βιργινία Χριστόδουλου

The rapid accumulation of biological network data translates into an urgent need for computational methods for graph pattern mining.Compared with previous methods, our approcah is scalable in the numer and size of the input graphs and adjustable in terms of exact or approximate pattern mining
Η πληθώρα των βιολογικών δικτύων οδηγεί στην ανάγκη εύρεσης αποδοτικών υπολογιστικών μεθόδων για την εξόρυξη προτύπων από γράφους. Ο αλγόριθμος Condense είναι αποδοτικός σε μεγάλο αριθμό γραφών και ανακαλύπτει προσεγγιστικά ή ακριβώς τα αναζητούμενα βιολογικά πρότυπα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Modes
Ελάχιστη αποκοπή
Algorithms
Condense
Γραφοί
Αλγόριθμοι
Συχνοί και πυκνοί υπογραφοί
Coherent dense subgraphs
Clustering
Ομαδοποίηση
Κανονικοποιμένη αποκοπή
Minimum and normalized

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-19T07:14:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.