Η ενανθρώπηση του Λόγου ως "Προεπινοούμενον Τέλος" κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The Incarnation of the Logos as the preordained goal according to the saint Maximus the Confessor
Η ενανθρώπηση του Λόγου ως "Προεπινοούμενον Τέλος" κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή

Topalovic, Alexandra Goiko (Αλεξάνδρα Τοπάλοβιτς)

Ο σκοπός της δημιουργίας είναι η ένωση του κτιστού και του άκτιστου στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Μέσω του Λόγου πήραμε την ύπαρξη και υπάρχουμε, και χωρίς τον Λόγο κανένας δεν μπορεί να έρθει στον Πατέρα.
The aim of creation is the union of that which is created with the uncreated in the person of the Divine Logos. Through the Logos we take our existence and without the Logos nobody can approach the Father.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αμαρτία
salvation
Created-uncreated
The incarnation of the Logow
Ενανθρώπιση του Λόγου
Κτιστό-άκτιστο
Sin
Σωτηρία
Σκοπός της ύπαρξης
The aim of existence

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-19T07:24:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.