Παρασκευή και χαρακτηρισμός μικροκρυσταλλικών και μικροπορωδών αποθεμάτων σε ηλεκτρόδια: μελέτη της αναγωγής οξυγόνου και οξειδώσεις βοροϋδρικών σε επιπλατινώμενα και/η επιχρυσώμενα σωματίδια μολύβδου, χαλκού, κοβαλτίου και νικελίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Preparation and characterization of microcrystallic and microporous deposits at electrodes: study of two oxugen reduction and borohydrine oxidation at platinum and gold coated lead, copper, iron, cobalt and nickel particles
Παρασκευή και χαρακτηρισμός μικροκρυσταλλικών και μικροπορωδών αποθεμάτων σε ηλεκτρόδια: μελέτη της αναγωγής οξυγόνου και οξειδώσεις βοροϋδρικών σε επιπλατινώμενα και/η επιχρυσώμενα σωματίδια μολύβδου, χαλκού, κοβαλτίου και νικελίου

Τέγου, Ανδρομάχη

Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτροκαταλυτικών υλικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ηλεκτρόδια (κάθοδος ή άνοδος) σε στοιχεία καυσίμων. Χρησιμοποιήθηκε μια νέα μέθοδος σύνθεσης δύο σταδίων που συνδυάζει την ηλεκτροχημική και την αυθόρμητη απόθεση μετάλλων. Έτσι, στην πρώτη φάση της μελέτης αυτής έγιναν πειράματα όπου προηγείται ηλεκτρολυτική απόθεση Cu, Fe, Co, Ni, Pb, ή Bi (σχετικά φτηνά μέταλλα) σε ηλεκτρόδιο υαλώδους άνθρακα (Glassy Carbon, GC) και ακολουθεί η αυθόρμητη αντικατάσταση αυτών από πολύτιμα μέταλλα, συγκεκριμένα Pt ή/και Au, με απλή εμβάπτιση σε διαλύματα ιόντων τους. Η μορφολογία και η σύσταση των αποθεμάτων μελετήθηκε με τη βοήθεια ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης, SEM και φασματοσκοπίας μικροανάλυσης ακτίνων Χ, EDS, αντίστοιχα. Η επιφανειακή ηλεκτροχημεία των ηλεκτροδίων που παρασκευάστηκαν ελέγχθηκε με κυκλική βολταμετρία γρήγορης σάρωσης (1 Vs-1) σε απαερωμένα διαλύματα 0.1 M HClO4 και 0.1 M ΝαΟH

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Catalysts
Αναγωγή οξυγόνου
Electroless deposition
Platinum catalysts
Καταλύτες
Οξείδωση βοροϋδρικών
Αυθόρμητη ανταλλαγή
Διμεταλλικά καταλύτες
Electrocatalysis
Oxygen reduction
Ηλεκτροκατάλυση
Mimetallic catalysts
Electrodeposition
Ηλεκτροαπόθεση
Καταλύτες λευκοχρύσου
Borohydride oxidation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-11-20T09:21:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.