Ανάλυση Συστήματος Αναμονής κατά την Μέτρηση και Ταυτοποίηση της Παραγωγής Επιτραπέζιων Σταφυλιών στον Αγρό

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Ανάλυση Συστήματος Αναμονής κατά την Μέτρηση και Ταυτοποίηση της Παραγωγής Επιτραπέζιων Σταφυλιών στον Αγρό

Βουγιούκας, Σταύρος
Αμπατζίδης, Ιωάννης

Στην εργασία αυτή αναλύεται και μοντελοποιείται το σύστημα αναμονής που δημιουργείται κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης κιβωτίων γεμάτων καρπούς κατά την παραδοσιακή συγκομιδή επιτραπέζιων σταφυλιών όταν χρησιμοποιείται ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης και ζύγισης των κιβωτίων στο σημείο εκφόρτωσης. Το μοντέλο που περιγράφει την διαδικασία είναι το μοντέλο «επιδιόρθωση-επιτήρηση μηχανών», με κατάλληλες τροποποιήσεις. Εξετάζεται το σύστημα αναμονής κατά την αξιολόγηση του συστήματος ταυτοποίησης και ζύγισης στον αγρό και αναλύονται σενάρια με χρήση διαφορετικού αριθμού εργατών-μεταφορέων και σημείων εκφόρτωσης, ώστε να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά του συστήματος αναμονής και να επιλεγεί ο βέλτιστος αριθμός μονάδων εξυπηρέτησης.
This paper presents and analyzes a queuing system that simulates the loading procedure of bins full of fruits in manual vine harvesting, using an automated portable bin identification and weighing system. The appropriate model that simulates this procedure is the “machine interference”, with suitable modifications. The queueing model is examined during the evaluation in the field of the developed identification and weighing system. Scenarios with different number of carriers and unloading stations were simulated in order to examine the system’s performance and to select the optimal number of unloading stations.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Traceability
Manual vine harvesting
Ιχνηλασιμότητα
Simulation
Μοντελοποίηση
Queueing systems
Συστήματα αναμονής
Συγκομιδή επιτραπέζιων σταφυλιών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-11-20T20:13:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων και των κλιματικών αλλαγών, [2009] p.593-600 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)