Μηχανικός Εξοπλισμός των Ελληνικών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜηχανικός Εξοπλισμός των Ελληνικών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Xatzimpentelis, D.
Αμπατζίδης, Ιωάννης
Spanomitros, Y.,

The objective of this paper is to present the structure and the results of a survey regarding farm machineries of Greek agricultural enterprises. The survey was carried out during the agricultural exhibition “Agrotica 2008” in Thessaloniki, in order to capture farm machineries trends. The data which was collected from a large number of farmers, 1509 questionnaires, concerns mainly socio-economic elements of farmers as well as information about agricultural machineries-equipments. Significant results about the farm machineries number and age distribution were presented.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αγροτικής έκθεσης «Αgrotica 2008» στην Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν στοιχεία από μεγάλο δείγμα αγροτών, 1509 ερωτηματολόγια, τα οποία αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δομή των ερωτηματολογίων και μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα οποία αφορούν κυρίως κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των παραγωγών καθώς και στοιχεία του μηχανικού εξοπλισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Από την εργασία προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το αριθμό και την ηλικιακή κατανομή των ελκυστήρων και των παρελκομένων μηχανημάτων.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Ερωτηματολόγια
Γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Γεωργικά μηχανήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-11-20T20:34:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων και των κλιματικών αλλαγών, [2009] p.531-538 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.