δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Les tombes macedoniennes de Dion
The Macedonian tombs of Dion
Οι Μακεδονικοί τάφοι του Δίου
Die Makedonische Kammergraber von Dion

Τσιάφης, Δημήτριος Ιωάννη

Θέμα της παρούσας εργασίας η εικόνα του προρωμαϊκού Δίου, οι Μακεδονικοί τάφοι και τα ευρήματά τους, και συζητώνται θέματα τυπολογίας των μακεδονικών τάφων και κριτήρια χρονολόγησή τους.
The subject of the present paper is The Macedonian tombs of Dion. The preroman Dions is briefly presented, then Macedonian tombs and their findigs are analytically presented. There is also a furhter elaboration on some issues of the typology and the criteria of the chronology of the macedonian tombs. Additionally a specific chronology of the Macedonian Tombs of Dion is proposed

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Architecture sepulchral monuments
Ελληνιστική αρχιτεκτονική Μακεδονία
Dion
Cemeteries
Νεκροταφεία
Macedonian tombs
Δίον
Μακεδονικοί τάφοι
Hellenistic architecture Macedonia Greece
Αρχιτεκτονική ταφικά μνημεία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-23T08:46:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.