Η έμμεση νομική χειροτέρευση ως μερικότερη εκδήλωση της non reformation in pejus (άρθρο 470 εδ. α' ΚΠΔ)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Non reformation in pejus
Η έμμεση νομική χειροτέρευση ως μερικότερη εκδήλωση της non reformation in pejus (άρθρο 470 εδ. α' ΚΠΔ)

Αδάμπας, Βασίλειος Ιάσωνα

Η παρούσα μελέτη λαμβάνει το χαρακτήρα της διπλωματικής μου εργασίας στο αντικείμενο του δικονομικού ποινικού δικαίου. Μέσω αυτής γίνεται μία προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης της σπουδαιότερης ίσως πτυχής της αρχής της μη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου, η οποία καθιερώνεται ρητά στο άρθρο 470 εδ. α΄ ΚΠΔ. Σημείο αναφοράς για κάθε ερμηνευτική απόπειρα παρέχει η κριτική ανάγνωση των θέσεων της θεωρίας και της νομολογίας. Μόνο αυτή η συνδυαστική θεώρηση των πραγμάτων αναδεικνύει την κατά περίπτωση ενδεικνυόμενη δογματικά ορθή λύση στα μερικότερα ζητήματα που ανακύπτουν. Στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται ο προσδιορισμός της ίδιας της έννοιας της έμμεσης νομικής χειροτέρευσης. Εν συνεχεία, καταγράφονται οι μερικότερες εκδηλώσεις αυτής, ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται οι κατά περίπτωση θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτονόητη τυγχάνει η περιγραφή της προσωπικής τοποθέτησης.
This study takes the character of my diplomatic work in the subject of penal procedural law. Through this effort I am trying to achieve an interpreting approach of perhaps the most important aspect of the principle of “non reformatio in pejus” which is clearly established in the Article 470 of penal procedure code. It is of great importance the critique reading of the positions of the theory and jurisprudence. Only this combining procedure can lead to proper solution to issues arising .In the first part of the study, an effort is made to define the concept itself. Then some expessions of the concept are recorded and finally the personal thesis (opinion) is obvious.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ενδικα μέσα
Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορούμενου
NOn reformation in pejus

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-23T10:04:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.