Cooperative learning in second language teaching. Creating an appropriate classroom enviroment

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Συνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.: Χώρος και εκπαιδευτικής διαδικασίας
Cooperative learning in second language teaching. Creating an appropriate classroom enviroment

Κυριακίδου, Αννα Ιωάννη

Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζεται το εάν και το πώς μπορούν να συνδυαστούν στην τάξη δύο διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, η συνεργατική και η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.Επίσης αναλύεται ο ρόλος του χώρου στη διαμόρφωση των διατομικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής τάξης, και κατά συνέπεια και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, η συνεργατική προσέγγιση (cooperative approach) αναλύεται σύμφωνα με τις έρευνες και τις θέσεις των Roger και David Johnson, οι οποίοι βασίζονται στις θεωρίες των G. Mead, J. Piaget L. Vygotsky και K. Lewin. Η επικοινωνιακή προσέγγιση παρουσιάζεται ως η επικρατούσα, σήμερα, διδακτική μεθοδολογία για τη διδασκαλία της πρώτης και δεύτερης ξένης γλώσσας στα ελληνικά σχολεία, ειδικά με την τελευταία της μορφή, την προσανατολισμένη στη δράση (approche actionnelle), σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών του 2006. Από τη σύγκριση των δύο προσεγγίσεων, τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό επίπεδο, προκύπτει ότι μπορούν να συνδυαστούν στη σχολική τάξη, λόγω του ότι και οι δύο χρησιμοποιούν παρόμοιες σχολικές πρακτικές, είναι μαθητοκεντρικές και μαθησιοκεντρικές, βασίζονται στην επικοινωνία, τη βιωματικότητα και την εργασία σε ομάδες.Απαντώντας στο δεύτερο ερώτημα, η συνεργατική προσέγγιση περιγράφεται να ενσωματώνει στην επικοινωνιακή γλωσσοδιδακτική, τις δικές της τεχνικές, και να οργανώνει το μάθημα και τις μαθητικές ομάδες με ιδιαίτερο τρόπο.Έτσι, εναλλάσσει τους τρόπους διδασκαλίας, συνδυάζοντας τη συνεργασία, τον διομαδικό ανταγωνισμό και την ατομική μάθηση, ανάλογα με τους διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους. Διαπλέκει τις σχέσεις των μαθητών, τους συσπειρώνει γύρω από κοινούς στόχους, μοιράζει τους ρόλους, τα μέσα και τα υλικά, και σχηματίζει τις μαθητικές ομάδες σύμφωνα με κοινωνιομετρικά κριτήρια. Έτσι, μπαίνει στην ουσία του ομαδικού πνεύματος, και δημιουργεί μία μαθητική ομάδα όπου όλοι εργάζονται και αλληλοϋποστηρίζονται και όπου κάθε μαθητής γίνεται για τους άλλους πηγή γνώσης και ενθάρρυνσης. Τέλος, αναδιαμορφώνει την αίθουσα της ξενόγλωσσης τάξης από έναν ουδέτερο χώρο, σε ένα λειτουργικό και καλαίσθητο χώρο, που παρέχει απαντήσεις στα ερωτήματα των μαθητών, τους διευκολύνει στην επικοινωνία και αποτελεί, εν μέρει, τη δική τους περιοχή έκφρασης.Από την εργασία αυτή προκύπτει ότι ο συνδυασμός συνεργατικής και επικοινωνιακής προσέγγισης είναι εφικτός και αποτελεσματικός στην ξενόγλωσση σχολική τάξη.Ανταποκρίνεται στις υψηλές γνωσιακές απαιτήσεις της πληροφοριακής εποχής μας εξασφαλίζοντας υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις στους μαθητές. Συγχρόνως απαντά στα ελλείμματα της μονοδιάστατης σύγχρονης ζωής, που είναι ο ανταγωνισμός, η αποξένωση, η βία, η δυσκολία στη συνεργασία, η κοινωνική αδεξιότητα. Δηλαδή, μορφώνει κοινωνικά τους μαθητές, μαθαίνοντάς τους να συνεργάζονται και να αντιλαμβάνονται διαφορετικές οπτικές γωνίες, ενισχύει την αυτοεκτιμησή τους και τους ευαισθητοποιεί στις διαπολιτισμικές ιδιαιτερότητες των συμμαθητών τους.
This thesis deals with the issue of combining the cooperative approach and the communicative one in the second language teaching classroom.On the one hand, it considers the theoretical issues on the conceptualization of cooperation, as Roger and David Johnson have mentioned, and the way these issues formulate actual teaching.On the other hand, it considers the theoretical framework of communicative approach in second language teaching and its application in the teaching procedure.The cross-examination of the two approaches, in both theoretical and practical field, proves the effectiveness of their combination in the classroom. Additional examination of the way, space room affects interpersonal behavior and children performance, is also salient in our research.A two hours teaching is described, at the end of our thesis, where the cooperative techniques meet the educational goals of a French classroom in a Greek high school. In that way, students achieve high academic achievement, along with increase of creativity, self – esteem and the acceptance of individual differences due to different multicultural background.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Classroom environment
Ξένη γλώσσα
English
Second language teaching
French
Γαλλικά
Cooperation
Cooperative
Αγγλικά
Σχολικός χώρος
Ομάδα
Συνεργατική μάθηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-23T12:21:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)