Aspects of the avant garde mode in the postwar Greek novel: the cases of A. Alexandrou, Sp. Plaskovitis, G. Chimonas and A. Empirikos

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
'Οψεις της νεωτερικότητας και της πρωτοπορίας στην μεταπολεμική πεζογραφία (δεκαετίες 1960 και 1970): οι περιπτώσεις του Σ. Πλασκοβίτη, Α. Αλεξάνδρου, Γ. Χειμωνά και Α. Εμπειρίκου
Aspects of the avant garde mode in the postwar Greek novel: the cases of A. Alexandrou, Sp. Plaskovitis, G. Chimonas and A. Empirikos

Παπακώστα, Αγνή

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να καταδείξει το θεωρητικό και κριτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι όροι 'νεωτερικότητα' και 'πρωτοπορία' του τίτλου (εισαγωγικό κεφάλαιο) και αφετέρου να επισημαίνει τη συνθετότητα των όρων και τη ρευστότητα των κριτηρίων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε τα εξεταζόμενα κείμενα να άποκτήσουν την όποια πρωτοποριακή τους υπόσταση. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει την περίπτωση του Α. Εμπειρίκου (Γραπτά η προσωπική μυθολογία). Δεδομένης της συνάφειάς του με τον υπερρεαλισμό, το κείμενο λειτουργεί ως γέφυρα μετάβασης απ΄την ιστορική στη νέα πρωτοπορία της δεκαετίας του '60 και εξετάζεται ως δείγμα της πρώτης νέας πρωτοπορίας, πριμοδοτώντας την αισθητική της φάση μέσω της επιτακτικής ανάγκης για αυτονόμηση του κειμένου και κατάκτηση της αισθητικής του αυτοτέλειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται απόπειρα να εξεταστεί 'το φράγμα' του Σπ. Πλασκοβίτη υπό το πρίσμα της πρωτοποριακής διαχείρισης των συστατικών δομών του : του χώρου και του χρόνου μέσω της έννοιας της 'χωρικότητας' του 'spatial form'. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται 'το κιβώτιο' του Α. Αλεξάνδρου υπό το πρίσμα της προδομένης ουτοπίας που καθιστά τη γραφή του πρωτοποριακή και αναλύεται ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της δεύτερης φάσης της νέας πρωτοπορίας (πολιτική πρωτοπορία). Στο τέταρτο κεφάλαιο, 'ο Πεισίστρατος' του Γ. Χειμωνά, υπογραμμίζονται όλα τα δεδομένα πρωτοπορίας μέσω της στροφής στη θεοποίηση του υποκειμενισμού, της προβολής του ατομικού βιώματος και της γραφής του παραλόγου. 'Ο Πεισίστρατος' ενσωματώνει την αισθητική πρωτοπορίας. Τα συμπεράσματα συμπυκνώνουν τη διαπίστωση πως στις δεκαετίες του '60 και '70 η πρωτοπορία ήταν θέμα ατομικό σε επίπεδο πειραματισμού ή ανατροπής
The aim of this thesis is to underline firstly the theoretical and critical background in which the term 'avant-garde' is used in the title and the following chapters (indroduction) and secontly to point out the difficulties one has to face while trying to find the avant-garde aspects of specific greek novels )decades 1960 and 1970. The first chapter presents the case of A. Empirikos. Having in mind Empirikos's relation to surrealism, the particular novel is examined ad a bridge connection the histoiric avant-garde with the urgent need of breaking traditional terms in novel. The second chapter attempts to examine 'To Fragma' (Sp. Plaskovitis) through the avant-garde tecnique of 'spatial form', underlining the 'time' and 'place' element as used in plastic arts. The third chapter wishes to prove that 'to kivotio' (A. Alexandrou) is a representation sample of the utopian aspect in novel which fails to meet its purpose. The novel is examined in terms with the political phasis of the neo avant-garde and recalls pschyco-analytic and philosophical views to prove what utopia can't really achieve. The last chapter, 'O Pisistratos' (G. Chimonas) is examined as a novel which, having met the requirements of the aesthetic phasis, goes on to the elements of fantasy and allegory, which are-partly-elements of the cultural neo avant-garde. Finally, the conclusions summarise the fact that during these decades anvant-garde become a matter of individual who attempted to write something different or tried to break down what traditional nove consisted of

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Νεωτερικότητα
Self reference
Spatial form
Anant garde
Greek prose literature, Modern, History and criticism
Modernism-post modernism
Ουτοπία
Utopia
Πρωτοπορία
'Χωρικότητα'
Αυτοαναφορικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-24T08:58:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.