Διαπραγμάτευση μεταξύ ευφυών πρακτόρων λογισμικού στο περιβάλλον του σημασιολογικού ιστού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Negotiation among intelligent agents in semantic web
Διαπραγμάτευση μεταξύ ευφυών πρακτόρων λογισμικού στο περιβάλλον του σημασιολογικού ιστού

Κράβαρη, Καλλιόπη Κωνσταντίνου

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη του σημασιολογικού ιστού και των ευφυών πρακτόρων. Δημιουργείται μια υπηρεσία αναιρέσιμης συλλογιστικής για τον σημασιολογικό ιστό. Επιπλέον, παρουσιάστηκε ένα πολυ-πρακτορικό σύστημα, στο οποίο γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ των ευφυών πρακτόρων σε ένα συγκεκριμένο σενάριο, συγκεκριμένα διαπραγμάτευση μεταξύ τριών ανεξάρτητων μερών για την ενοικίαση διαμερίσματος.
This paper studies bothsemantic web and intelligent agents. A defeasible reasoning service is implemented in the environment of semantic web. Moreover, a multi-agent system is represented, its special implementation is a negotiation between three independent parties for apartment rental.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Semantic web
Defeasible logic
Negotiation
Σημασιολογικός ιστός
Σύστημα DR-Device
Ευφυείς πράκτορες
DR-Device system
Διαπραγμάτευση
Intelligent agents
Αναιρέσιμη συλλογιστική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-24T09:49:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)