δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το φαινόμενο της παγκόσμιας φτώχειας. Η αντιμετώπισή του στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου
World poverty and its human rights approach

Παπανδρέου, Μάριος Αθανασίου

World poverty is a situation contrary to the protection of human rights-un action towards the elimination of world poverty-is there a right not to be a poor?
Η παγκόσμια φτώχεια ως κατάσταση που αντιβαίνει στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου-η δράση των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας-Η πιθανότητα υιοθέτησης ενός δικαιώματος στη μη φτώχεια

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Human rights
Millennium development goals
Αναπτυξιακοί στόχοι χιλιετίας
Παγκόσμια φτώχεια
Child poverty
Human dignity
Αξιοπρέπεια
Παιδική φτώχεια
Δικαιώματα του ανθρώπου
World poverty

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-24T11:16:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.