Το ομιλητικό έργο του Σωφρονίου Ιεροσολύμων στις Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
The homilies of Sophronies of Jerusalem on Dominical and Marian feast: introduction - critical edition
Το ομιλητικό έργο του Σωφρονίου Ιεροσολύμων στις Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές

Ταουσάνης, Ιωάννης Δ.

H κριτική έκδοση πέντε Λόγων του Σωφρονίου Ιεροσολύμων στα Χριστούγεννα, Θεοφάνια, στην Υπαπαντή, στον Ευαγγελισμό και στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Στο πρώτο μέρος έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλα τα πορίσματα καθώς και ο προβληματισμός της σύγχρονης έρευνας για ζητήματα σχετικά με τη βιοεργογραφία του Σωφρονίου. Το δεύτερο μέρος λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ πρώτου και τρίτου μέρους και προσανατολίζεται σε δύο κατευθύνσεις: προσπαθεί να εντάξει το έργο του Σωφρονίου στο πλαίσιο της βυζαντινής ομιλητικής παραγωγής και να εξετάσει το ύφος, το λεξιλόγιο, τη γλώσσα και τις πηγές του. Στο τρίτο μέρος εκδίδονται κριτικά οι πέντε Λόγοι από 33 χειρόγραφα έναντι οκτώ των παλαιότερων εκδόσεων.
The subject of the present work is the critical edition of five Homilies of Sophronius of Jerusalem on Chtristmas, Epiphany, Hypapante, Annunciation and the Elevation of the Holy Cross. In the first part an effort was made to include all the conclusions drawn and the problems that are still being investigated by modern researchers on Sophronius’ biography and literary career. The second part functions, so to say, as a bridge between the first and the third part, balancing on two lines of research. On the one hand, it attempts to incorporate Sophronius’ work within the framework of the Byzantine homiletic production. The second line of research investigates stylistic, lexical, and linguistic elements of Sophronius’ sermons in the light of their sources and influences. In the third part the aforementioned five Homilies are edited critically, an edition based on 33 manuscripts, while older editions were only based on eight manuscripts.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Homilies on Christmas-Epiphany-Hypapante (4th-7th c. A.D.)
Νηστείες και θρησκευτικές εορτές, Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία
Πηγές-παράλληλα χωρία (Γρηγόριος Ναζιανζηνός)
Homilies on Annunciation-Exaltation of Holy Cross (4th-7th c. A.D.)
Fasts and feasts, Orthodox Eastern Church
Critical edition
Ρυθμοτονικά μέτρα (διπλοί δάκτυλοι στο τέλος περιόδων)
Sources (Gregory of Nazianzos)
Σωφρόνιος Ιεροσολύμων-Σωφρόνιος Σοφιστής-Ιωάννης Μόσχος
Λόγοι σε Χριστούγεννα-Θεοφάνια-Υπαπαντή (4ος -7ος αι. μ.Χ.)
Byzantine homiletics
Βυζαντινή Ομιλητική
Manuscripts-Description
Σωφρόνιος, ca.560- ca.63
Χειρόγραφα-Περιγραφή
Κριτική έκδοση
Sophronius of Jerusalem-Sophronius the Sophist-John Moschos
Λόγοι σε Ευαγγελισμό- Ύψωση Τιμ. Σταυρού (4ος -7ος αι. μ.Χ.)
Poetic meter (double dactyls at the end of sentences)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-24T11:48:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)