Σύνθεση και μελέτη σύμπλοκων του κοβαλτίου (ΙΙΙ) και Ρουθηνίου (ΙΙ) με παράγωγα της τερπυριδίνης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Synthesis and study Cobalt (III) and Rutheniun (II) with terpyridine derivatives
Σύνθεση και μελέτη σύμπλοκων του κοβαλτίου (ΙΙΙ) και Ρουθηνίου (ΙΙ) με παράγωγα της τερπυριδίνης

Δημητριάδης, Θεόδωρος Στέφανου

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η σύνθεση και οι φασματοσκοπικές ιδιότητες μιας σειράς σύμπλοκων ενώσεων του κοβαλτίου και του ρουθηνίου με παράγωγα τερπυριδίνης. Τα σύμπλοκα παρουσιάζουν οκταεδρική γεωμετρία, ενώ τα φασματοσκοπικά δεδομένα αποκαλύπτουν ενδομοριακή μεταφορά φορτίου, με αποτέλεσμα οι ενώσεις αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοριακοί διακόπτες.
In the present study we examine the synthesis and the phasmatoscopic properties of a new series of covalt and Ruthenium complexes with terpyridine derivatives. These complexes seems to adopt an octahedral geometry while the phasmatoscopic data reveal an intramolecular charge transfer with the result such compounds to be applicable as molecular switches.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Terpyridine derivatives
Υποκατεστημένα παράγωγα τερπυριδίνης
Ruthenium complexes
Σύμπλοκα Κοβαλτίου
Σύμπλοκα Ρουθηνίου
Cobalt complexes

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-24T12:17:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)