Η ανακατάληψη της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά (961)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The reconquest of Crete by Nicephorus Phokas (961)
Η ανακατάληψη της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά (961)

Παναγή, Λουκία Σταύρου

Crete was under arab occupation for more that 100 years. This was a huge wound for the byzantine empire because the arabs, having Crete as a hide-out, they were harassing the byzantine traade and the population of the eastern mediterannean sea and the Aegean Sea. The liberation of the island in 961 by Nicephorus Phocas is the most important fact of the reign of Romanos II and one of the biggest success of the byzantine empire against the arabs, during the second half of 10th century because it was liberating permanently the greek seas from the saracens, it was obtaining to the byzantine state a very vital commercial and polemical base and it was atributing to the nation the sorely tried island
Η Κρήτη για περισσότερο από 100 χρόνια βρισκόταν υπό αραβική κατοχή. Το γεγονός αυτό ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για το Βυζάντιο καθώς οι άραβες κατακτητές, έχοντας την Κρήτη ως ορμητήριο, ταλαιπωρούσαν το βυζαντινό εμπόριο και τους πληθυσμούς της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και του Αιγαίου πελάγους. Η απελευθέρωσή της το 961 από το Νικηφόρο Φωκά αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός της βασιλείας του Ρωμανού Β', καθώς ελευθέρωνε οριστικά τις ελληνικές θάλασσες από τη μάστιγα των Σαρακηνών, εξασφάλιζε στο βυζαντινό κράτος μια ζωτικότατη εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης εμπορική και πολεμική βάση και απέδιδε στο έθνος την πολυπαθή μεγαλόνησο

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σαρακηνοί
Crete
Αραβες
Arabs
Κρήτη
Nicephorus Phocas
Νικηφόρος Φωκάς
Saracens

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-24T12:21:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)