Ο φουτουρισμός ως κίνημα πρωτοπορίας και ως σύστημα στην κριτική του ελληνικού μεσοπολέμου (1909-1933). Η εικόνα της μηχανής στην ιδεολογική σκέψη Τρότσκι-Χουρμούζιου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Futurism perceived as an avant garde movement and as a system during the first decade of 20th century in Greece (1909-1933). The conception of machin in Trotski;s and Hourmouzios's ideological thought
Ο φουτουρισμός ως κίνημα πρωτοπορίας και ως σύστημα στην κριτική του ελληνικού μεσοπολέμου (1909-1933). Η εικόνα της μηχανής στην ιδεολογική σκέψη Τρότσκι-Χουρμούζιου

Κυπριανού, Φλωρεντία Αναστάση

Η μηχανολατρεία του φουτουριστικού κινήματος είναι κομβικής σημασίας για την κατανόηση της αλληλεπιχώρησης των συστημάτων τέχνης-πολιτικής ιδεολογίας μαζικής κουλτούρας που παρατηρείται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο φουτουρισμός στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Η διάσταση του φουτουρισμού, ως ένα κίνημα πρωτοπορίας με αιτήματα που υπερβαίνουν τα όρια του λογοτεχνικού πεδίου και διαπλέκονται με άλλα συστήματα, εγείρει ζητήματα που εστιάζονται στην ευρύτερη πολιτισμική αλλαγή που το κίνημα προγραμματικά εξαγγέλει και η μηχανή ως κώδικας αντιπροσωπεύει
This essay suggests that the issues which futurism raised, as an avant garde movement, in various systems of greek cultural field during the first decades of 20th century, addressed a further discussion among cirtics, scholars and journalists, concerning not only the position of futursim in literary system, but alos its correlation with other systems as well. This complexity of interaction between art, politics, ideology and mass culture, is rather intense, when under discussion among others, futurisms consecration of technological world, machine in particular, which is perceived as a code, in terms of a broader cultural transformation

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Leon Trotski's critique on futurism
Machine as a code
Μηχανή ως κώδικας
Futurism in Greece
Φιλοσοφία της μηχανής σύμφωνα με τον Μόμφορατ
Philosophy of machine Mamford
Λέων Τρότσκι και φουτουρισμός
Fotos Giofillis as a futurist
Emilios Hourmouzios and futurism
Φώτος Γιοφύλλης και φουτουρισμός
Φουτουρισμός στην Ελλάδα του μεσοπολέμου
Αιμίλιος Χουρμούζιος και φουτουρισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-25T07:36:32Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)