Συμπίεση δεδομένων τρισδιάστατης σχεδιοκίνησης σε μορφή πλέγματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Compression of 3d animation mesh
Συμπίεση δεδομένων τρισδιάστατης σχεδιοκίνησης σε μορφή πλέγματος

Καψούρας, Ιωάννης Γεωργίου

Στη συγκεκριμένη εργασία υλοποιείται μια μέθοδος συμπίεσης δεδομένων τρισδιάστατης σχεδιοκίνησης, τα οποία αναπαρίστανται με μορφή πλέγματος. Για να γίνει η συμπίεση εφαρμόζεται η απαλοιφή Gauss-Jordan. Η μέθοδος Gauss-Jordan εφαρμόζεται στον πίνακα συμμεταβλητότητας των δεδομένων για να βρεθεί αν υπάρχουν δεδομένα που μπορούν να απολοιφθούν. Επειτα τα αρχικά δεδομένα εκφράζονταισε συνάρτηση του υποσυνόλου των δεδομένων και κάποιων παραμέτρων, οι οποίοι σε συνδυασμό με το υποσύνολο των δεδομένων εκτιμούν τα αρχικά δεδομένα.
In this research there is presentation for a compression method for animation data mesh. The method uses the Gausss-Jordan elimination. Gauss-Jordan elimination is used in the covariance matrix of the data. Through the Gauss-Jordan elimination data that are not needed can be found. At the end a subgroup of the data and a number of coefficients are used to estimate the initial data.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τρισδιάστατη
Compression
Σχεδιοκίνηση
Gauss-Jordan
3d mesh
Animation
Συμπίεση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-25T11:05:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.