, Ιωνική Χίος και Αιολική Λέσβος. Μία απογραφή των αρχαιολογικών δεδομένων των ιερών των δύο νήσων.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Ionic Chios and Aiolic Lesbos. A census of archaeological data from the sanctuaries of those two islands
, Ιωνική Χίος και Αιολική Λέσβος. Μία απογραφή των αρχαιολογικών δεδομένων των ιερών των δύο νήσων.

Πετράτος, Ανδρέας Αθανασίου

The goal of the present postgraduate paper is the census of topographical data from the sanctuaries of those two islands. Through this census we can examine the ionic chian and the aiolic lesbian civilization and, furthermore, we can understand the role of Chios and Lesbos through antiquity. The close relationship between those two islands through all eras, a conclusion to which we reach through the research of ancient “ruins” and theirs connection to the origin and the character of the inhabitants, the religion, their trade and the changes of their social character, was the basis of the present paper structure. In other words by these research we try to unify in one corpus all the evidences that we can gather from several sectors, in order to find out that theirs connection led to the creation of these two local civilizations, each of them gain different spread.
Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η απογραφή των τοπογραφικών δεδομένων των ιερών των δύο αυτών νήσων, μέσω της οποίας θα προβληθεί ο ιωνικός χιακός και ο αιολικός λεσβιακός πολιτισμός και θα αναδειχθεί ο ρόλος που διαδραμάτισαν η Χίος και η Λέσβος αντίστοιχα κατά τους αρχαίους χρόνους. Ο εναγκαλισμός των νησιών σε όλες τις εποχές μέσω της μελέτης των «ερειπίων» της αρχαιότητας και της σύνδεσής τους με την καταγωγή και το χαρακτήρα των κατοίκων τους, τη θρησκεία, το εμπόριό τους και τις μεταβολές του κοινοτικού χαρακτήρα τους αποτέλεσε το βασικό πυρήνα της σύνθεσης του παρόντος πονήματος. Αυτό που προσπαθήσαμε, εν τέλει, να προσθέσουμε με αυτήν την έρευνα είναι μία οργάνωση του υλικού που θα επέτρεπε την αξιοποίηση και τη σύνδεση σε ένα κοινό σύστημα όλων εκείνων των στοιχείων που μπορέσαμε να αντλήσουμε από πολλούς επιμέρους κλάδους -τοπογραφία, αγγειογραφία, επιγραφική, νομισματοκοπία, πολιτικά συστήματα-, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε πως η συσχέτισή τους διαμόρφωσε στους δύο υπό εξέταση μικρόκοσμους νέα πολιτισμικά λεξιλόγια μεγαλύτερης ή μικρότερης εμβέλειας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Civilization
Ιωνική Χίος
Πολιτισμός
Aiolic Lesvos
Τοπογραφία ιερών
Αιολική Λέσβος
Ionic Chios
Topography of sanctuaries

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-26T11:18:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)