Μελέτη της συνδυασμένης δράσης κινολόνων και αντιμυκητιασικών φαρμάκων έναντι ευκαιριακών μυκητών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Study of interaction between quinolones and antifungal agents against opportunistic fungi
Μελέτη της συνδυασμένης δράσης κινολόνων και αντιμυκητιασικών φαρμάκων έναντι ευκαιριακών μυκητών

Στεργιοπούλου, Θεοδούλη Ι.

Οι ανοσοκατασταλμένοι παιδιατρικοί ασθενείς είναι σε υψηλό κίνδυνο για λοιμώξεις και από βακτήρια και από μύκητες. Οι ασθενείς αυτοί λαμβάνουν εκτός από ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως κυκλοσπορίνη, και αντιμυκητιακά φάρμακα και αντιβακτηριακά φάρμακα, όπως οι κινολόνες. Και τα αντιμυκητιακά φάρμακα και οι κινολόνες μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία των ουδετεροφίλων μέσω ανοσολογικών μηχανισμών. Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή μελετήσαμε τις in vitro αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντιμυκητιακών φαρμάκων και κινολονών με ή χωρίς παρουσία κυκλοσπορίνης ή ουδετεροφίλων εναντίον της Candida albicans και του Aspergillus fumigatus.Υπήρχαν σημαντικές in vitrο αλληλεπιδράσεις i) μεταξύ αντιμυκητιακών φαρμάκων και κινολονών ii) και μεταξύ αμφοτερικίνης Β, σιπροφλοξασίνης και κυκλοσπορίνης εναντίον της C. albicans και του A. fumigatus
Immunocompromised pediatric patients are at risk for both bacterial and fungal infections. These patients often receive immnosuppressive agents, such as cyclosporine, and antifungal therapy concomitantly with antibacterial agents, such as quinolones. Both, antifungal agents and quinolones can exert immunomodulatory effects on human neutrophils. We, therefore, studied the in vitro interactions between antifungal agents and quinolones with or without cyclosporine or neutrophils against C. albicans and A. fumigatus. There were significant in vitro interactions i) between antifungal agents and quinolones, ii) between amphotericin B, ciprofloxacin and cyclosporine against C. albicans and A. fumigatus

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Candida albicans
Κινολόνες
Μύκητες, Επίδραση των φαρμάκων
Quinolones
Fungi
Αντιμυκητιακοί παράγοντες
Fungi, Effect of drugs on
Αντιμυκητιασικά φάρμακα
Μύκητες
Quinolone antibacterial agents
Antifungal Agents
Aspergillus fumigatus
Antifungal drugs

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-27T07:00:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)