Ιταλοί περιηγητές στον ελληνικό χώρο από τον 15ο αιώνα έως τον 19ο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Italian travellers to Greece 15th-19th century
Ιταλοί περιηγητές στον ελληνικό χώρο από τον 15ο αιώνα έως τον 19ο

Κεφαλίδης, Ιωάννης Σαμψών

The objective of this thesis is to locate the total amount of italian travellers that have visited Greece from 15th to 19th century, till the start of the greek revolution in 1821. Further more, this thesis tries to locate from which italian states the travellers were coming, from, plus their social status, what was the objective of their trip and finally the places that they have visited
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει το συνολικό αριθμό των ιταλών περιηγητών που επισκέφθηκαν τον ελληνικό χώρο από τον 15ο αιώνα έως και τον 19ο, με καταληκτική ημερομηνία την έναρξη της ελληνικής επανάστασης το 1821. Επιπλέον προσπαθεί να εντοπίσει απο ποια ιταλικά κράτη ήταν η προέλευση των συγκεκριμένων περιηγητών, απο ποιες κοινωνικές τάξεις προέρχονταν, ποιος ήταν ο σκοπός του ταξιδιού τους και ποιοί οι προορισμοί τους

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Greece
Italian
Travellers
Holy land
Constantinople
Ταξιδιώτες
Itinerary
Ελληνικός χώρος
Περιηγητές
Ιταλοί
Δρομολόγια
Κωνσταντινούπολη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-27T11:33:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)