Αναλυτικό πρόγραμμα της Ε΄τάξης του δημοτικού σχολείου και Μουσεία της Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The national curriculum of E; class in the primary school and Museums in Thessaloniki
Αναλυτικό πρόγραμμα της Ε΄τάξης του δημοτικού σχολείου και Μουσεία της Θεσσαλονίκης

Κουρνιώτη, Αγγελική Αθανασίου

Σε αυτήν την εργασία επιχειρείται μία σύνδεση μεταξύ της διδακτέας ύλης της Ε' τάξης του Δημοτικού Σχολείου και του μουσειακού υλικού των μουσείων της Θεσσαλονίκης, η οποία υπαγορεύεται από την ανάγκη για ανανέωση και αναβάθμιση του αναλυτικού προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου γενικότερα, η οποία σχετίζεται με παράγοντες που αναδύονται από το χώρο της ψυχολογίας του παιδιού, τις καινοτομίες στη διδακτική πράξη και τέλος τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρήτικό όπου αναπτύσσονται τα βιβλιογραφικά πορίσματα και το πρακτικό όπου επιχειρείται η εν λόγω αντιστοίχιση και ιδιαίτερα η σύνδεση του μαθήματος της ιστορίας και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
This essay aims to a correlation between the subjects to be taught in E class of the primary school and the items on display in exhibitions that occupy the museums in Thessaloniki. This correlation is suggested because of the need for renewal and upgrading of the National Curriculum which has to do with factors that emerge from the sector of child psychology, the new teaching practices and the demands of todays society. The essay is divided in two parts, the theoretical which develops the bibliographical theories and the practical that refers to the presuggested correlation and in particular the one between the subject of history and the Museum of Byzantine culture in Thessaloniki

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ε' τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου
The museums in Thessaloniki
Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού θεσσαλονίκης
Μάθηση σε ένα μουσείο
Learning in the museum
Μουσεία της Θεσσαλονίκης
E' class in primary school
The National curriculum of the primary school
Teaching history in the museum
Museum of byzantine culture in Thessaloniki
Διδασκαλία της ιστορίας στο μουσείο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-27T12:00:56Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.