Η απεικόνιση των ηρώων/χαρακτήρων στα παιδικά βιβλία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The depiction of heroes/characters in children books
Η απεικόνιση των ηρώων/χαρακτήρων στα παιδικά βιβλία

Αποστόλου, Κωνσταντίνος Πέτρου

This essay entitled “ The depiction of heroes/characters in children books ” deals with the unique nature of illustrated children literature and especially with the way heroes are depicted in works of illustrated children literature. The analysis of the general form of heroes in children literature is based on the role of heroes in a story, the educational value a hero may have, the variety of the patterns heroes may have and finally the way heroes are being represented in various pictures of different works of illustrated literature for young children. The present essay’s theoretical part is based on various data sources such as books or articles. These sources have to do with the special characteristics and needs of young children, preschool children in particular, with the illustration in children literature works and with the distinctive characteristics of the “hero” in children literature. In this essay five illustrated books of children literature have been used in order to analyze various pictures in them. These pictures have been analyzed with the use of a specific “methodological evaluation tool”. This tool is based on the basic elements of picture and in particular children literature illustration.The specific characteristics of the selected pictures in these five books, the various information of the children literature which have been gathered and the specific features of “heroes” in children literature prove that the illustration in children literature and the way “heroes” are being depicted are very important for the usual readers of children literature, the young children. Lastly in this essay a minor reference of the role and the importance of the new technological means in modern education and children’s upbringing is being made. This reference is not so relevant with the rest of the essay’s theme but its necessary because “heroes” in general are not always appeared in children illustrated literature but also in computer games, in cartoons and in many visual and auditory means which are popular among young children nowadays.
Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο « Η απεικόνιση των ηρώων/χαρακτήρων στα παιδικά βιβλία » ασχολείται με την ιδιαιτερότητα της παιδικής εικονογραφημένης λογοτεχνίας και ειδικότερα με την απεικόνιση των ηρώων στα παιδικά εικονογραφημένα λογοτεχνικά έργα. Η μορφή του ήρωα στην παιδική εικονογραφημένη λογοτεχνία αναλύεται με βάση την θέση του στην υπόθεση μιας ιστορίας, την διαπαιδαγωγική του αξία, τις μορφές στις οποίες συναντάται και τέλος με βάση τον σχεδιασμό-απεικόνιση της μορφής του ήρωα που παρουσιάζει στην εικόνα των παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων.Η μέθοδος με την οποία έγινε η παρούσα διπλωματική εργασία είναι η βιβλιοσκοπική μέθοδος. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή για την συγγραφή της βιβλιογραφικές πηγές που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες της παιδικής ηλικίας, με την παιδική λογοτεχνία, με την εικονογράφηση των παιδικών λογοτεχνικών έργων και με τα χαρακτηριστικά του «ήρωα» στην παιδική λογοτεχνία. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν πέντε εικονογραφημένα παιδικά βιβλία με στόχο τον σχολιασμό ορισμένων εικόνων τους επιλεκτικά με βάση ένα συγκεκριμένο μεθοδολογικό αξιολογικό εργαλείο το οποίο βασίστηκε σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εικόνας και της παιδικής εικονογράφησης. Με βάση τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι εικόνες των πέντε παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων που επιλέχθηκαν και με βάση τα γενικότερα στοιχεία που συλλέχθηκαν για την παιδική εικονογραφημένη λογοτεχνία και τα χαρακτηριστικά του ήρωα στην παιδική λογοτεχνία, προκύπτει η βαρύτητα της εικονογράφησης στην παιδική λογοτεχνία και της απεικόνισης του ήρωα για το αναγνωστικό κοινό της παιδικής εικονογραφημένης λογοτεχνίας, δηλαδή το μικρό παιδί. Ακόμα γίνεται μια μικρή αναφορά στο ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στην σημερινή εκπαίδευση και την διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών. Αυτή η αναφορά των Νέων Τεχνολογιών γίνεται εμβόλιμα μεν αλλά κρίνεται απαραίτητη καθώς πλέον ο ήρωας δεν υπάρχει μόνο στα παιδικά λογοτεχνικά έργα αλλά συναντάται ευρέως πλέον σε παιδικά κινούμενα σχέδια, σε παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών και διάφορες άλλες μορφές που περιλαμβάνουν την χρήση διάφορων οπτικο-ακουστικών μέσων που είναι πολύ δημοφιλή στα μικρά παιδιά σήμερα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Character
Illustration
Χαρακτήρας
Picture
Παιδική λογοτεχνία
Hero
Ηρωας
Απεικόνιση
Depiction
Children literature
Εικόνα
Εικονογράφιση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-27T12:05:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.