Διερεύνηση της καρδιοτοξικότητας της μπεβασιζουμάμπης σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Cardiotoxicity of beracizumab in female patients with metastatic breast cancer
Διερεύνηση της καρδιοτοξικότητας της μπεβασιζουμάμπης σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Μανώλης, Γεώργιος Απόστολου

Cardiotoxisity is an often underappreciated complication
Η καρδιοτοξικότητα των χημειοθεραπευτικών

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Heart failure
Μεταστάσεις
Metastatic disease
Chemotherapy
Χημειοθεραπεία
Μπεβασιζουμάμπη
Καρκίνος μαστού
Καρδιακή ανεπάρκεια
Breast cancer
Καρδιοτοξικότητα
Cardiotoxicity
Bevacizumab

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-01T09:23:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.