Διερεύνηση της καρδιοτοξικότητας της μπεβασιζουμάμπης σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Cardiotoxicity of beracizumab in female patients with metastatic breast cancer
Διερεύνηση της καρδιοτοξικότητας της μπεβασιζουμάμπης σε γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού

Μανώλης, Γεώργιος Απόστολου

Cardiotoxisity is an often underappreciated complication
Η καρδιοτοξικότητα των χημειοθεραπευτικών

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Heart failure
Μεταστάσεις
Metastatic disease
Chemotherapy
Χημειοθεραπεία
Μπεβασιζουμάμπη
Καρκίνος μαστού
Καρδιακή ανεπάρκεια
Breast cancer
Καρδιοτοξικότητα
Cardiotoxicity
Bevacizumab

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-01T09:23:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)