Βιοχημικοί και ηχωκαρδιογραφικοί δείκτες σε ασθενείς με σκληρόδερμα και πνευμονική υπέρταση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Biochemical and echocardiographic markers in patients with systemic sclerosis related pulmonary arterial hypertension
Βιοχημικοί και ηχωκαρδιογραφικοί δείκτες σε ασθενείς με σκληρόδερμα και πνευμονική υπέρταση

Δημητρούλας, Θεόδωρος Β.

Σκοπός της μελέτης : Η διερεύνηση του ρόλου και της σημασίας του Εγκεφαλικού Νατριουρητικού Πεπτιδίου (ΝΤ-proBNP) και της Ασύμμετρης Διμεθυλαργινίνης (ΑDΜΑ) για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης, τη διάγνωση και την παρακολούθηση της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης σε ασθενείς με Συστηματική Σκλήρυνση (ΣΣΠΑΥ). Μέθοδοι : Στη μελέτη συμμετείχαν 66 ασθενείς με ΣΣ, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ηχωκαρδιογράφημα καρδιάς και ιστικό DOPPLER, εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας και εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης (6ΜWΤ). Ο προσδιορισμός των επιπέδων ΝΤ-proBNP και της ΑDΜΑ έγινε με ELISA. Αποτελέσματα: Η διάγνωση της ΣΣΠΑΥ (συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας -SPAP > 40 mmHg) τέθηκε σε 24 ασθενείς. Οι ασθενείς με ΣΣΠΑΥ εμφάνισαν αυξημένη διάμετρο του αριστερού κόλπου, αυξημένο δείκτη μυοκαρδιακής απόδοσης της δεξιάς κοιλίας (ΔΚ), αυξημένο λόγο του κύματος της πρώιμης διαστολικής πλήρωσης στους διαμιτροειδικής ροής (κύμα Ε), προς τη μέγιστη πρώιμη διαστολική ταχύτητα κίνησης Ε/Εm της αριστερής κοιλίας (ΑΚ) στο ιστικό DOPPLER και μείωση της τιμής του κύματος Εm της ΔΚ. Στην ίδια ομάδα ασθενών η συγκέντρωση στο πλάσμα του ΝΤ-proBNP και της ADMA ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τους σκληροδερμικούς ασθενείς χωρίς ΠΑΥ. Τα επίπεδα του ΝΤ-proBNP συσχετίσθηκαν θετικά με τη SPAP και το λόγο των ταχυτήτων Ε/Εm της (ΑΚ) και αρνητικά με την απόσταση που διανύουν οι ασθενείς κατά το 6MWT. Τα επίπεδα της ADMA εμφάνισαν επίσης αρνητική συσχέτιση με την απόσταση του 6MWT. Τα επίπεδα του ΝΤ-proBNP και η διάμετρος του αριστερού κόλπου βρέθηκαν να αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς δείκτες για την πιθανότητα διάγνωσης ΣΣΠΑΥ στους ασθενείς της μελέτης. Συμπέρασμα : Οι βιοχημικοί και ηχωκαρδιογραφικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά για την παρακολούθηση ομάδων ασθενών υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση Πνευμονικής Υπέρτασης, όπως οι ασθενείς με σκληρόδερμα
The aims of our study were to examine the regional and global function in SSc patients using TDI, to elucidate the potential role of the plasma NT-proBNP and ADMA in the assessment of functional status and right heart performance in SScPAH, to investigate the potent relationships between echocardiogaphic and biochemical abnormalities and to indicate possible echocardiographic and biochemical predictors of SScPAH

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Echocardiography
Systemic scleroderma
Πενυμονική υπέρταση
Hypertension, Pulmonary
Ηχωκαρδιογράφημα
Pulmonary hypertension
Σκληρόδερμα
Νατριουρητικά πεπτίδια
Πνευμονική υπέρταση
Ηχοκαρδιογραφία
Ασύμμετρη Διμεθυλαργινίνη
Asymmetrical dimethylarginine
Συστηματική σκληροδερμία
Scleroderma
Natriuretic peptides

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-12-02T09:16:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)