Θεατρικό παιχνίδι και σύνδρομο Down

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Drama play and Dawn Syndrome
Θεατρικό παιχνίδι και σύνδρομο Down

Παρδάλη, Μαρία Στυλιανού

This research is referred to the use of drama play in order to enhance social skills of people with Down syndrome. It is a qualitive research and more specifically a case study. The person who has the responsibility of the specific research, observed the ten drama play meetings of six children with down syndrome and write down the behaviors not only of the children but of their therapist too. The results of the research were that there are indications that the dramatic play process have the potential to be effective in promoting social skills of people with Down syndrome, as it is a group based process and provides the learning through experience.
Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στη χρήση του θεατρικού παιχνιδιού με σκοπό την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με σύνδρομο Down. Πρόκειται για ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα για μελέτη περίπτωσης. Ο ερευνητής μέσα από το μεθοδολογικό εργαλείο της παρατήρησης κατέγραψε τις συμπεριφορές των έξι παιδιών με σύνδρομο Down αλλά και του εμψυχωτή κατά τη διάρκεια των δέκα συναντήσεων του θεατρικού παιχνιδιού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού βοηθάει στην εξέλιξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με σύνδρομο Down καθώς βασίζεται στις αρχές της δυναμικής των ομάδων και της βιωματικής μάθησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Dawn syndrome
Dynamic groups
Encourager
Βιωματικός τρόπος μάθησης
Σύνδρομο Down
Δυναμική ομάδων
Θεατρικό παιχνίδι
Εμψυχωτής
Learning through experience
Mental retardation
Νοητική καθυστέρηση
Drama play

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-07T11:19:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)