Εκπαιδευτικά και συνεργατικά ηλεκτρονικά παιχνίδια: θεωρητική προσέγγιση και παράδειγμα υλοποίησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Educational and collaborative computer games: theoretical approach and deplogment example
Εκπαιδευτικά και συνεργατικά ηλεκτρονικά παιχνίδια: θεωρητική προσέγγιση και παράδειγμα υλοποίησης

Δημανίδης, Φώτιος Ιωακείμ

Η βιομηχανία των video games και κατ’ επέκταση η βιομηχανία των computer games είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία η οποία έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κοινό. Τα computer games εκτός από ψυχαγωγία μπορούν να προσφέρουν και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμα πιο πολύ μπορούν να προσφέρουν όταν εμπεριέχουν και συνεργατικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την συνεργασία μεταξύ των παικτών. Στο παρόν έγγραφο θα εξετάσουμε με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν τα εκπαιδευτικά συνεργατικά παιχνίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και θα παρουσιάσουμε μία υλοποίηση ενός τέτοιου παιχνιδιού.
The video games industry and thus the computer game industry is a rapidly growing industry that currently has a large audience. Computer games apart from entertainment they can contribute to the learning process. The can contribute even more when they include collaborative characteristics that support the collaboration between the players. In this paper we will examine in what way the collaborative educational computer games can aid the learning process and we will present an implementation of such a game.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Asynchronous
Εκπαιδευτικά
Collaborative
Ασύγχρονα
Παιχνίδια
Συνεργατικά
Educational
Ηλεκτρονικά
Computer games

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-08T08:28:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)