Η συμβολή της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών/τριών του Δημοτικού σχολείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The contribution of literature teaching in Primary school students’ writing production
Η συμβολή της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών/τριών του Δημοτικού σχολείου

Μάλλου, Αναστασία Εμμανουήλ

The present research aims to scrutinize if and to what extend text reading and interpretation, incorporated in a reading programme, reflect on the quality of students’ produced writing texts. These texts in the context of the particular programme are considered as the expression of their reading reflection. For the completion of this research, a three-month teaching unit has been planned and implemented to the 3rd grade of a primary school in Thessaloniki. From the set of the produced texts, 17 narrative texts have been studied (13 individual texts, 3 team worked book summaries and a story created by all students themselves). It was found out that students’ participation to the fore mentioned programme was a strong motivation for text production to the majority of the participants. In addition, the scale of communicative effectiveness has been proved to be either satisfactory or very good in the majority of the texts. Within the texts, elements of the programme’s literature books have been creatively used.
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει εάν και σε ποιο βαθμό η ανάγνωση και ερμηνεία λογοτεχνικών βιβλίων, ενταγμένων σε ένα αναγνωστικό πρόγραμμα, επιδρά στην ποιότητα των γραπτών κειμένων που παράγουν τα παιδιά στα πλαίσια αυτού του προγράμματος ως έκφραση της αναγνωστικής τους ανταπόκρισης. Για την πραγματοποίηση της έρευνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια τρίμηνη διδακτική παρέμβαση στη Γ΄ τάξη ενός δημοτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης. Από το σύνολο των κειμένων που παρήγαγαν οι μαθητές/τριες στα πλαίσια του προγράμματος, μελετήθηκαν 17 αφηγηματικά κείμενα (13 ατομικά κείμενα, 3 ομαδικά συνταγμένες περιλήψεις βιβλίων και μία ιστορία, αποτέλεσμα συνδημιουργίας του συνόλου των μαθητών/τριών της τάξης). Διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή στο αναγνωστικό πρόγραμμα λειτούργησε για την πλειονότητα των μαθητών/τριών ως ισχυρό κίνητρο για την παραγωγή γραπτών κειμένων που διακρίνονταν στην πλειονότητά τους από ικανοποιητικό έως πολύ ικανοποιητικό βαθμό επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας και στα οποία είχαν αξιοποιηθεί δημιουργικά διάφορα στοιχεία των αναγνωσμένων λογοτεχνικών βιβλίων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παραγωγή γραπτού λόγου
Αφηγηματικά κείμενα
Διακειμενικότητα
Writing motivation
Intertextuality
Κίνητρο για παραγωγή γραπτού λόγου
Literature teaching
Writing
Διδασκαλία της λογοτεχνίας
Επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα
Narrative texts
Communicative effectiveness

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-08T09:04:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)