Απεικονίσεις τεσσάρων Ελευσινιακών θεοτήτων (Δήμητρα, Περσεφόνη, Τριπτόλεμος, Πλούτων) στην αγγειογραφία της Αττικής και της Μεγάλης Ελλάδας κατά τον 5ο και τον 4ο αι. π.Χ.: ομοιότητες και διαφορές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Iconography of four Eleusinian deities (Demeter, Persephone, Triptolemos, Plouto) in Attic and south-Italian vase painting of the 5th and 4th cent. B.C.: similarities and differences
Απεικονίσεις τεσσάρων Ελευσινιακών θεοτήτων (Δήμητρα, Περσεφόνη, Τριπτόλεμος, Πλούτων) στην αγγειογραφία της Αττικής και της Μεγάλης Ελλάδας κατά τον 5ο και τον 4ο αι. π.Χ.: ομοιότητες και διαφορές

Κασσέρη, Αλεξάνδρα Παναγιώτη

Eleusinian iconography is widely expressed through the scenes of the black-figured and especially red-figured Athenian vases. the four main eleusinian deities are also popular in South-Italian representations. Between these two great workshops of antiquity there are similarities but also differences, which mostly derive from changes in worship and myth. Nevertheless, changes in the Eleusinian iconography can also be attributed to the political and historical setting of Athens and Greece in general from the end of 6th beginning of 5th to the end of the 4th century B.C.
Η παρούσα εργασία εξετάζει την εικονογραφία των τεσσάρων βασικότερων ελευσινιακών θεοτήτων (Δήμητρα, Περσεφόνη, Τριπτόλεμος, Πλούτων) σε αγγειογραφίες της Αττικής και της Μ. Ελλάδας κατά τον 5ο και 4ο αι.π.Χ. Σκοπός της εργασίας είναι ύστερα από μια αναλυτική παρουσίαση των μορφών των θεοτήτων αυτών στα αγγεία των προαναφερθέντων εργαστηρίων να καταλήξει σε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε αυτά. Η σύγκριση οδηγεί σε συμπεράσματα ότι οι διαφορές πηγάζουν κυρίως από αλλαγές στο μύθο και τη λατρεία των επονομαζόμενων ελευσινιακών θεοτήτων στις δυο περιοχές (Αττική-Μεγ. Ελλάδα) στις οποίες ανήκουν τα δύο εργαστήρια. Επιπλέον, διαφοροποιήσεις στην αγγειογραφία αποδίδονται και στις αλλαγές που συντελούνται στο πολιτικό και ιστορικό σκηνικό της Αθήνας και συνολικά της Ελλάδας από το τέλος του 6ου αρχές 5ου αι. π.Χ. ως το τέλος του 4ου αι. π.Χ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αττική αγγεογραφία
Δήμητρα, Περσεφόνη, Αδης, Τριπτόλεμος
Demeter, Persephone, Hades, Triptolemos
Iconography
Apulian vase-painting
Ελευσίνα
Eleusis
Εικονογραφία
Ομοιότητες, διαφορές
Απουλική αγγειογραφία
Attic vase-painting
Similarities, differences

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-12-08T09:59:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)