Αξιολόγηση ποιοτικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών σε ποικιλίες πιπεριάς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Research of morphological and qualitative characteristics in pepper cultivars
Αξιολόγηση ποιοτικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών σε ποικιλίες πιπεριάς

Ντούσκας, Ευστάθιος Βασιλείου

In this research were investigated 7 morphological and 8 qualitative characteristics of 25 sweet pepper cultivars (E.41.9816, Derby, Raiko, Rubiero, Marbuka, Yellow Kelly, E.41.9957, Fierro ,E.41.9933, Thiaf, Palermo, Helsinki, Spider, Ferrari, Odyssey ,Orange Orangery, 35-136, Portobello, Yecla, 35-304, 35-103, Fuscinato, Banan, Fosoco, Costas or Florinis) and 3 chilly pepper cultivars (Μedina, Yanca Verias και Yanca Dramas). The 7 morphological characteristics were fruit and seed fresh and dry weight, fruit length and diameter and flesh thikness. The 8 qualitative characteristics were fruit color, the accumulation of soluble solids, total acidity (% citric acid), ascorbic acid content (mg/100g), total phenolics (mg GAE / g), antioxidant capacity (μmol A.O./g) and finally capsaicin content of 3 chilly cultivars (Μedina, Yanca Verias and Yanca Dramas). The concentration of total phenolics ranged from 0.93 mg GAE/g (Μarbuka) to 0.39 mg GAE/g (Ε.41.9933), total antioxidant capacity from 20.215 μmol A.O/g (Medina) to 7.77 μmol A.O/g (Ε.41.9957) and the concentration values of ascorbic acid ranged from 87.1 mg/100g (Portobello) to 37.8 mg/100g (Βanan). Furthermore, the data show that the environment and culture practice influence the characteristics of each cultivar.
Στην παρούσα εργασία έγινε αξιολόγηση 7 μορφολογικών και 8 ποιοτικών Στην παρούσα εργασία έγινε αξιολόγηση 7 μορφολογικών και 8 ποιοτικών χαρακτηριστικών σε 25 ποικιλίες γλυκιάς πιπεριάς (E.41.9816, Derby, Raiko, Rubiero, Marbuka, Yellow Kelly, E.41.9957, Fierro ,E.41.9933, Thiaf, Palermo, Helsinki, Spider, Ferrari, Odyssey ,Orange Orangery, 35-136, Portobello, Yecla, 35-304, 35-103, Fuscinato, Banan, Fosoco, Costas ή Φλωρίνης) και σε 3 ποικιλίες καυτερής πιπεριάς (Μedina, Yanca Βέροιας και Yanca Δράμας). Οι καρποί που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονταν στο στάδιο συγκομιδής για κατανάλωση. Οι μετρήσεις που έγιναν αφορούσαν το νωπό και ξηρό βάρος του καρπού και των σπόρων (g), το μήκος, την διάμετρο και το πάχος της σάρκας του καρπού (cm), το χρώμα της κάθε ποικιλίας, τις συγκεντρώσεις των διαλυτών στερεών, της ολικής οξύτητας (% κιτρικό οξύ), του pΗ, του ασκορβικού οξέος (mg/100g), των ολικών φαινολών (mg GAE / g ν.β), της αντιοξειδωτικής ικανότητας (μmol A.O./g ν.β.) και τέλος την ποσότητα καψαϊκίνης στις 3 καυτερές ποικιλίες (Medina, Yanca Βέροιας, Yanca Δράμας). Γενικά στα ποιοτικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν παρατηρήθηκε μεγάλη ποικιλομορφία. Οι τιμές της συγκέντρωσης των ολικών φαινολών κυμαίνονταν από 0.93 mg GAE/g ν.β (Μarbuka) έως 0.39 mg GAE/g ν.β (Ε.41.9933), του ασκορβικού οξέος από 87.1 mg/100g (Portobello) έως 37.8 mg/100g (Βanan) και της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας από 20.215 μmol A.O/g ν.β (Medina) έως 7.77 μmol A.O/g ν.β (Ε.41.9957). Οι μετρήσεις δείχνουν ότι το περιβάλλον και οι καλλιεργητικές φροντίδες επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-08T10:29:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)