Η ανακοπή του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση κατ' άρθρο 936 ΚπολΔ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Third party's appeal against distress according to article no 936 of civil procedure
Η ανακοπή του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση κατ' άρθρο 936 ΚπολΔ

Παπασπυρόπουλος, Αγγελος Χρήστου

In accordance with the basic principles of execution and in relation to the semantic content of the “contractual obligation” of civil law, whereas this obligation further consists of the implication of “debt”, “commitment”, “liability” and “compulsion”, no distress action can be performed against the third party. who is irrelevant to the original debtor. None the less, if this occur, the protection given to the third party, as described by article 936 of civil procedure, is constitutionally covered.
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως και σε συνάρτηση με το εννοιολογικό περιεχόμενο της «ενοχής» του Αστικού Κώδικα, όπως αυτή αναλύεται περαιτέρω στα στοιχεία της οφειλής, της υποχρεωτικότητας, της ευθύνης και του εξαναγκασμού, δεν μπορεί να επιχειρηθεί εκτελεστική πράξη σε βάρος τρίτου προσώπου, «άσχετου» προς τον οφειλέτη. Παρόλα αυτά, αν κάτι τέτοιο συμβεί, η προστασία που θα παρασχεθεί στον τρίτο, και που προβλέπεται στο άρθρο 936 ΚΠολΔ, είναι προϊόν συνταγματικής επιταγής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Debtor
Τρίτος
Execution
Ανακοπή
Appeal
Εκτέλεση
Third party
Δανειστής
Distress
Creditor
Οφειλέτης
Διακαίωμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-08T10:57:40Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.