δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
Mutual fund 's market in Greece

Πεπερίδου, Αναστασία Χρήστου

Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν διεθνώς εδώ και δεκαετίες μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Επίσης να εξηγηθεί το νόημα και η λειτουργία του θεσνού, των α/κ να παρουσιαστούν τα είδη των α/κ καθώς και η αποδοτικότητά τους καταλήγοντας στο κατά πόσο κερδοφόρα είναι αυτού του είδους η επένδυση
Objective of the present work is examined the market of the mutual fund in Greece, Europe and internationally. Also are explained the meaning and the operation of institution, are presented the categories of mutual fund that exist in Greece, as well as how profitable this type of investment is

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Mutual fund
Net yield
Θεματοφύλακας
Καθαρή απόδοση
Αμοιβαίο κεφάλαιο
Χαρτοφυλάκιο
Invstment
Portfolio
Μέρισμα
Mutual fund custodian
Επένδυση
Dividend

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-08T11:04:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.