Η εξωτερική πολιτική των εξόριστων ελληνικών κυβερνήσεων κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εδαφικές διεκδικήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The foreign policy of the greek governments in evile during the 2nd World. The territorial claims
Η εξωτερική πολιτική των εξόριστων ελληνικών κυβερνήσεων κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εδαφικές διεκδικήσεις

Αιμονιώτη, Αιμιλία Ιορδάνη

Subject of this master is the territorial claims of the Greek goverments in exile during the years 1941-1944. it is examinded which was the political of the greek goverment as well as how the greeks presented their claims to the allies and especially the british. The reader is informed about the progress of all the claims together and about each matter apport, namely N. Epirus, Dodecanese and Cyprus
Θέμα της εργασίας αποτελούν οι εθνικές διεκδικήσεις όπως αυτές τέθηκαν από τις εξόριστες ελληνικές κυβερνήσεις κατά το χρονικό διάστημα 1941-1944. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι εσωτερικές διεργασίες στους κόλπους της ελληνικής κυβέρνησης καθώς και η παράθεση αυτών ενώπιον των συμμάχων και ιδιαίτερα των Βρετανών. Επιχειρείται τόσο η συνολική παρουσίαση των διεκδικήσεων όσο και η αναφορά στα επιμέρους ζητήματα, δηλαδή στη Β. Ηπειρο, τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Dodecanese
Κύπρος
North Epirus
Δωδεκάνησα
Cyprus
Βόρειος Ηπειρος
Tsouderos
Τσουδερός
Εθνικές διεκδικήσεις
National claims
1941-1944

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-08T12:09:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.