Στατιστικά παραμετροποιημένη χαρτογράφηση εικόνας, προερχόμενη απ' την πυρηνική ιατρική

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Statistical parametric mapping of nuclear medicine images
Στατιστικά παραμετροποιημένη χαρτογράφηση εικόνας, προερχόμενη απ' την πυρηνική ιατρική

Μπάλιος, Πέτρος Ιωάννη

In this thesis we studied the design and development of a software program, with the development of algorithmic code, aiming for the image and signal processing in Nuclear Medicine. The ultimate goal is the acquisition and extraction of functional indexes and curves, through their statistical parameter mapping. The development of the computer software program of IDL, which is specifically focused on medical applications.
Η εργασία αυτή πραγματεύεται την κατασκευή λογισμικού προγράμματος με την ανάπτυξη αλγοριθμικού κώδικα, με σκοπό την επεξεργασία εικόνας και σήματος Πυρινικής Ιατρικής, και απώτερο σκοπό τη δημιουργία και εξόρυξη λειτουργικών δεικτών και καμπυλών, μέσω της στατιστικά παραμετροποιημένης χαρτογράφησής τους. Η ανάπτυξη του κώδικα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος της IDL, που είναι ειδικότερα εστιασμένο στις ιατρικές εφαρμογές.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καμπύλες
Επεξεργασία εικόνας
Image processing
Indexes
Δείκτες
Curves

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-09T09:35:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)