Χειρουργικοί προβληματισμοί κατά τη διαδικασία της ακρορριζεκτομής και ανάστροφης έμφραξης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Surgical speculations during the procedure of apicoectomy and retrograde root filling
Χειρουργικοί προβληματισμοί κατά τη διαδικασία της ακρορριζεκτομής και ανάστροφης έμφραξης

Σπίνος, Πέτρος Κωνσταντίνου

Apicoectomy remains a popular and reliable method of dealing with inflamatory diseases of periapical tissues. In spite of dentists efforts and patient's interest, sometimes apicoectomy fails to succeed, so as a result to relapse. The aim of this study is to point out the information that will help dentists to study the factors which affect each level of apicoectomy's surgery. Not only based on national bibliography but also according to clinical incidents, which concern apicoectomy surgery, there are a lot of suggestions in order to increase the percentage of fully healing metioning new materials and techniques.
Η ακρορριζεκτομή αποτελεί μια καταξιωμένη και πλέον δημοφιλή μέθοδο αντιμετώπισης των φλεγμονωδών παθήσεων των περιακρορριζικών ιστών. Παρ' όλες όμως τις προσπάθειες τόσο των οδοντιάτρων όσο και το ενδιαφέρον των ασθενών δεν είναι λίγες οι φορές που η ακρορριζεκτομή αποτυγχάνει με αποτέλεσμα την υποτροπή. Σκοπός της εργασίας είναι να αναφερθούν εκείνες οι πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον οδοντίατρο να μελετήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν ανά στάδιο την επέμβαση της ακρορριζεκτομής. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και κλινικά περιστατικά που αφορούν επεμβάσεις ακρορριζεκτομής γίνονται προτάσεις για την αύξηση των ποσοστών πλήρους επούλωσης αναφέροντας νέα υλικά και τεχνικές.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Retrograde root filling
Χειρουργική στόματος
Apicoectomy
Periapical inflamation
Χειρουργική ενδοδοντία
Endodontic surgery
Ακρορριζεκτομή
Περιακρορριζικές φλεγμονές
Apical periodontitis
Ανάστροφη έμφραξη
Ακρορριζική περιοδοντίτιδα
Oral surgery

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-09T11:41:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)