Η πρόσληψη των λογοτεχνικών κειμένων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου : Αξιοποίηση μαθητικών κειμένων από το πρόγραμμα της Σκυταλοδρομίας Ανάγνωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The perception of literature texts by Primary School Children: Survey of children’s texts from the “Relay Race Reading Program”
Η πρόσληψη των λογοτεχνικών κειμένων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου : Αξιοποίηση μαθητικών κειμένων από το πρόγραμμα της Σκυταλοδρομίας Ανάγνωσης

Βρέζα, Ελένη Ιωάννη

The present study examines a random sequence of texts which were written by students of primary schools during the school year 2001-2002 in terms of the Program “Relay Race Reading” which was co-organized by the Ministries of Culture and Education and the National Book Center. The planning and application of the program as the well as the examination of children’s texts were based in Reception Theories. Quality and quantity evidence which arise from the study and also evidence from teachers prove that the application of Reception Theories and the reading of whole books as well as the application of reception-based educational strategies enrich and deepen children’s literature perception and establish a meaningful and creative relationship with literature.
Η παρούσα εργασία εξετάζει μία τυχαία σειρά κειμένων που συντάχθηκαν από μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2001-2002 στα πλαίσια του Προγράμματος της «Σκυταλοδρομίας Ανάγνωσης» που συνδιοργανώθηκε από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος καθώς και η εξέταση των κειμένων των παιδιών βασίστηκαν στις Θεωρίες της Πρόσληψης. Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την εργασία καθώς και μαρτυρίες εκπαιδευτικών αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή των Θεωριών της Πρόσληψης και η ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων παράλληλα με την εφαρμογή εκπαιδευτικών στρατηγικών που βασίζονται στις θεωρίες της πρόσληψης πλουτίζουν και βαθαίνουν την αναγνωστική ανταπόκριση των παιδιών και εδραιώνουν μια ουσιαστική και δημιουργική σχέση με τη λογοτεχνία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δημοτικό Σχολείο
Relay race reading program
Σκυταλοδρομία ανάγνωσης
Reception theories
Teaching of literature
Διδασκαλία λογοτεχνίας
Primary school
Θεωρίες πρόσληψης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-12-10T10:21:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.