Πολιτική και ιστορία στον Niccolo Machiavelli. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Politics and history in Niccolo Machiavelli
Πολιτική και ιστορία στον Niccolo Machiavelli. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Κοσμίδου, Μαρία Γρηγορίου

Nichollo Machiavelli is one of the most exciting but yet amibuous personalities of western thought, political and philosophical. Away from the classical political thought of Plato and Aristotle, has rejected the ideal pattern of traditional governemnt and ideal republic. He analyzes the real circumstance of the practice of a state and discusses about the real politic, the real life of a civilian. He succeeds in finding the balance between the state and its people. The civilians are the state. He is most concerned in the matter of freedom and how we can be actual free within a state. For him the idea of freedom should never be granded, but the civilians and the state should always be awake in order to protect it
O Νικολο Μακιαβέλλι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αλλά και πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της δυτικής σκέψης.Η σύγχρονη πολιτική σκέψη έλκει την καταγωγή της από τον φλωρεντίνο αυτό διπλωμάτη και στοχαστή. Απομακρύνθηκε από την κλασική πολιτική σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, απορρίπτοντας το πρότυπο των φανταστικών ηγεμονικών που είχε κληρονομήσει ως πολιτική σκέψη από τους παλαιότερους του πολιτικούς φιλόσοφους και στοχαστές. Αναλύοντας τις πραγματικές συνθήκες ύπαρξης του κράτους, μεταφέρει τη συζήτηση περί της πολιτικής στο χώρο του πραγματικού, εκεί που πραγματικά ασκείται. Ετσι θα θεωρηθεί ο πρώτος μεγάλος πολιτικός στοχαστής της νεωτερικότητας και μάλιστα ο εισηγητής της νεότερης πολιτικής σκέψης. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε και το οποίο τον καθιστά επίκαιρο κάθε ιστορική στιγμή, είναι ότι η ελευθερία ποτέ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη αλλά οι κοινωνίες πρέπει να επαγρυπνού για τη διαφύλαξή της

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και σκοταδισμός
Πολιτική σκέψη και πρακτική
Γκράμσι, Berlin, Wolin, Croce για τον Machiavelli
Machiavelism
Μακιαβελισμός
History as a great tool in understanding political thought
Catholic church and criticism
Gramsci, Berlin, Wolin, Croce for Machiavelli
Η ιστορία ως εργαλείο κατανόησης της πολιτικής σκέψης
Political thought and practice

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-11T11:17:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)