Χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών εκκενώσεων στον ελλαδικό χώρο και σχέση αυτών με τον υετό

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Characteristics of cloud to ground lightning discarges over Greece and their relationship with precipitation
Χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών εκκενώσεων στον ελλαδικό χώρο και σχέση αυτών με τον υετό

Ρούπα, Παρασκευή Ζήση

The temporal and the spatial distribution of the cloud-to-ground lightning discharges over Greece are studied for the years 2003-2006 as well as the relationship between cloud-to-ground lightning discharges and precipitation for the warm period of the years 2003-2006. Additionally, 16 cases of electrical activity over the city of Thessaloniki are studied in order to find which synoptic conditions favor the development of thunderstorm in the area.
Στην μεταπτυχιακή διατριβή μελετάται η χρονική και η χωρική κατανομή των ηλεκτρικών εκκενώσεων στον Ελλαδικό χώρο για τη χρονική περίοδο 2003-2006 και η σχέση αυτών με τον υετό μόνο για τη θερμή περίοδο των ετών 2003-2006. Επίσης μελετήθηκαν 16 περιπτώσεις ηλεκτρικής δραστηριότητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνηθούν οι συνοπτικές καταστάσεις που ευνοούν την ανάπτυξη καταιγίδας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Precipitation
Υετός
Ηλεκτρικές εκκενώσεις νέφους-εδάφους
Synoptic conditions
Cloud to ground lightning discharges
Συνοπτικές καταστάσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-11T13:30:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)