Ερευνητικά-εκπαιδευτικά προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος τους στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για το πολυπολιτισμικό σχολείο: μια πρώτη προσέγγιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Research educational programs of the intercultural education and their importance in the Greek educational policy for the multicultural greek school: a first approach
Ερευνητικά-εκπαιδευτικά προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος τους στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για το πολυπολιτισμικό σχολείο: μια πρώτη προσέγγιση

Βαρδαρινού, Τριανταφυλλιά Βασιλείου

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια πρώτη προσέγγιση των προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των μειονοτήτων στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται τα προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν για τους Μουσουλμανόπαιδες (1997-2000 Α΄ Φάση), τους Τσιγγανόπαιδες (1997-1999 Α΄ Φάση), και τους Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες μαθητές (2000-2004 Β΄ Φάση). Παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι στόχοι, η φιλοσοφία και το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.
In this paper it is attempted to present the programs of the education of the minorities in Greece: The Intercultural Education programs which were planned and executed for the Muslim children (1997-2000, 1st part of the program), the Roma children (1997-1999, 1st part of the program) and the Foreigners and Returnees children (2000-2004, 2st part of the program). There is a presentation as well as an evaluation of the goals, the philosophy and the educational material which were created for each minority group specifically.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εκπαίδευση μειονοτήτων
Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων
Education of foreigners and returnees children
Intercultural education
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλλινοστούντων μαθητών
Εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων
Education of the Muslim children
Minority education
Education of the Roma children

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-14T07:13:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητα Τμήματα, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Φλώρινας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.