δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η συνθήκη για τη μερική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών
Limited test ran treaty

Εμμανουηλίδης, Εμμανουήλ Αντωνίου

H Συνθήκη Μερικής Απαγόρευσης των Πυρηνικών δοκιμών, είναι η πρώτη διεθνής σύμβαση στην προσπάθεια για πυρηνικό αφοπλισμό ή για έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Υπογράφηκε στη Μόσχα στις 5 Αυγούστου 1963 από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας, και της Σοβιετικής Ένωσης. Την υπογραφή εκ μέρους των κρατών ανέλαβαν οι Andrei Gromyko για την ΕΣΣΔ, ο Sir Alec Douglas-Home για το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Dean Rusk για τις ΗΠΑ. Η Συνθήκη απαγορεύει τις πυρηνικές δοκιμές στον αέρα, το νερό και τη στρατόσφαιρα, όχι όμως και υπόγεια. Η Συνθήκη Μερικής Απαγόρευσης υπογράφηκε μέσα σε ένα κλίμα μείωσης της έντασης, μετά από την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου με την κρίση της Κούβας και του Βερολίνου. Οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της διήλθαν από το δύσκολο έδαφος του ανταγωνισμού στους εξοπλισμούς μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ. Είναι τέλος χαρακτηριστικό ότι ο ανταγωνισμός αυτός κατακρινόταν και από την κοινή γνώμη, η οποία συνειδητοποιούσε τον καταστρεπτικό χαρακτήρα των πυρηνικών όπλων.
Limited Test Ban Treaty, is the first international convention in the effort on nuclear disarmament and control of nuclear arms. It was signed in Moscow on 5 August 1963 from the governments of United States, Great Britain, and Soviet Union. The signature on behalf of the states undertook Andrei Gromyko for the USSR, Sir Alec Douglas-Home for the United Kingdom and Dean Rusk for the USA. The treaty prohibits the nuclear tests in air, water and outer space, not underground. The treaty was signed in a environment of reduction of intensity, after the climaxing of Cold War (see Cuba and Berlin Crisis). The negotiations on the signature went through the difficult territory of the equipment competitions between USA and USSR. Finally, it is characteristic that this competition was also blamed by the public opinion, which realised the calamitous character of nuclear arms.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Nuclear weapons
Cold war
Πυρηνικά όπλα
Έλεγχος των εξοπλισμών
Διπλωματική ιστορία
Ψυχρός Πόλεμος
Arms control
Αφοπλισμός
Nuclear tests
Πυρηνικές δοκιμές
Disarmament
Diplomatic history

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-14T09:30:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.