δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαταραχές της διάθεσης στη νόσο Parkinson
Mood disorders in Parkinson's disease

Καφαντάρη, Αννα Π.

In this study we tried to assess and evalute mood disorders in PD, each one seperately (major, minor depression and dysthymia), taking under consideration many parameters which can be linked with the presence of mood disorders. We presumed that correlating and composing observations arising from two different fields, psychoanalytic and biological theories, could be challenging, maintaining the peculiarities of each theory and having in mind that observations of each field is described in different aspects of the same phenomena
Η μελέτη μας έχει σκοπό την διερεύνηση και αξιολόγηση των διαταραχών της διάθεσης στην PD τόσο γενικά όσο και ειδικά για την κάθε μορφή καταθλιπτικής διαταραχής ξεχωριστά (μείζων κατάθλιψη, ελάσσων κατάθλιψη και δυσθυμία), λαμβάνοντας υπόψη μας αρκετές παραμέτρους που μπορεί να εμπλέκονται στην εμφάνιση των διαταραχών της διάθεσης. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν γόνιμη μια συσχέτιση και σύνθεση παρατηρήσεων που προέρχονται από δυο διαφορετικά πεδία, την ψυχανάλυση και την βιολογική προσέγγιση, διατηρώντας την ιδιαιτερότητα του καθενός και έχοντας πάντοτε υπ’όψη ότι οι παρατηρήσεις του κάθε πεδίου αναφέρονται σε διαφορετικές πλευρές των φαινομένων.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Parkinson's disease
Αγχώδεις διαταραχές
Anxiety disorders
Νόσος Πάρκινσον
Depression
s disease
Parkinson
Apathy
Απάθεια
Dysthymia
Δυσθυμία
Νόσος Parkinson
Κατάθλιψη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-14T11:16:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.