δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πόλη και αναπαράσταση: το ρειχιώτικο σπίτι της γενέτειρας και της διασποράς (1984-2005)
City and representation

Λάββα, Ρίβα Γ.

Στην παρούσα διατριβή γίνεται η ενδελεχής μελέτη και αποτύπωση του παραδοσιακού ελληνικού σπιτιού στην γενέτειρα, στην διασπορά και κατά την παλιννόστηση στις τρεις χρονικές περιόδους μελέτης είναι το χωριό Ρειχιά της Λακωνίας και η διασπορά στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α.
This dissertation presents a comprehensive study and survey of the Greek traditional house in the birth place, the diaspora and during the return to the birthplace at the subsequent periods 1984-86, 1997-98, 2005. The case study pertains in the Greek prefecture of Laconia

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Διασπορά
Αρχιτεκτονική, Ελληνική, Νέα Υόρκη (Πολιτεία)
Αναπαράσταση
Αρχιτεκτονική, Οικιακή
Architecture, Domestic
Original state
Diaspora
Architecture, Greek, New York (State)
Representation
Κατοίκηση
City
Richea, Laconia
Θέαση
Αυθεντική πραγματικότητα
Viewing
Inhabitation
Αρχιτεκτονική, Ελληνική, Ελλάδα
Architecture, Greek, Greece
Πόλη
Ρειχιά Λακωνίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-14T12:24:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.