Οργάνωση και διεθνής γεωγραφική διάρθρωση ελληνικών βιομηχανιών που πρώτευσαν σε πωλήσεις κατά την τετραετία 2002-2005

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Organization and international structure of greek industries best in sales 2002-2005
Οργάνωση και διεθνής γεωγραφική διάρθρωση ελληνικών βιομηχανιών που πρώτευσαν σε πωλήσεις κατά την τετραετία 2002-2005

Λουκά, Ευανθία Ηλία

Σhe phenomenon of globalisation nowadays constitutes word - emblem. There is a plethora of discussions and analyses about the politico-economic globalisation, the globalisation of information, the globalisation of labor etc. A lot of people believe that the globalization is the achievement of the Transnational Corporations (TNC), whose power continuously increase and their activities are extended all over the world. As a result, the parent company's countries of TNCs become more and more powerful coordinating the global financing system and the global flows. Given the significance of the phenomenon worldwide, the study of particular aspects of Greek industrial globalization is necessary. It is interesting to focus on the Greek industries and especially on how these react to the global changes and also on what kind of corporate strategies are chosen. This thesis titled “Organisation and International Geographic Structure of Greek Industries best in sales 2002-2005” represents the aspects of the phenomenon of globalisation. In addition, it examines not only the effect of the globalisation on the subset of Greek industries which were best in sales during the period 2002-2005 but also the geographic dimension of their strategies. The thesis is constituted in two parts:  The theoretical part, which through Greek and foreign bibliography introduces basic aspects relative with the object examined and The research, worked out by the Prof. Eleftheria Karnavou AUTH, Dr. Gritzas George AUTH, Louka Evanthia, Agricultural and Surveying engineer and postgraduate student of AUTH and Mpoutoura Aikaterini, Architect Engineer and postgraduate student of AUTH. The theoretical part includes the following thematic units: 1) The meaning of Globalisation 2) Organisational structures of the enterprises 3) Transnational Corporation (TNC) 4) Foreign Direct Investments (FDI) 14 / Δπαλζέα ΛνπθΪ Analytically, the first chapter refers to the meaning of the globalisation and some of its expressions. In the second chapter, it is examined the strategic location of the enterprises, the strategies of their development, the forms of entrepreneurial activities and the vertical or horizontal integration of their production. The third chapter has to do with the TNCs, like the types and the basic functions of these and finally the fourth chapter with the FDI, for example the forms, the types and the economic theories of these. The research in the Greek industries (Chapters 5 and 6) comprises of:  the formation of the questionnaire, the choice of the companies to which the questionnaire is addressed, the formation of the database which includes the answers of the companies that participate in the research, from the interpretation of the answers, the conclusions about the Greek industry through the interpretation.
Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την επισκόπηση των πτυχών του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και την ανίχνευση της επίδρασης του φαινομένου αυτού στο υποσύνολο των ελληνικών βιομηχανιών και τη μελέτη της γεωγραφικής διάστασης των στρατηγικών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Στρατηγικοί σύμμαχοι
Υπεργολάβοι
Ελληνική βιομηχανία
Θυγατρικές
ΞΑΕ
Έρευνα
Γεωγραφική διάρθρωση
Παγκοσμιοποίηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-12-15T08:46:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.