δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αξιολόγηση των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων στο εξωτερικό με τη μεθοδολογία των υποδειγμάτων έλξης
Greek fdi under the gravity model analysis

Κουτσονικόλας, Κωνσταντίνος Στεφάνου

The aim of this project is the definition of the Greek foreign direct investmen determinants in developing countries under the analysis of gravity models
Επιδιώκοντας τον καθορισμό των τον καθορισμό των προσδιοριστικών παραγόντων για τις ελληνικές ξένες επενδύσεις διαπιστώνουμε πτυχές που ξεφεύγουν από τα θεωρητικά πλαίσια της νεοκλασικής προσέγγισης για το διεθνές εμπόριο. Η παγκοσμίως εδραιωμένη συμπεριφορά των επενδυτών είναι συχνά πιο περίπλοκη. Αρχικά, στην παρούσα εργασία, διερευνάται η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ επενδύσεων και διεθνούς εμπορίου: είναι σχέση υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας; Προχωρώντας με την βιβλιογραφική επισκόπηση, αναζητούνται και άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες των ξένων άμεσων επενδύσεων (Ξ.A.Ε.), σύμφωνα με νεότερες προσεγγίσεις, καθώς και τι αποτελέσματα έχουν δώσει σχετικές εμπειρικές μελέτες; Στην συνέχεια, εφαρμόζοντας την εμπειρική μεθοδολογία των υποδειγμάτων έλξης γίνεται μια διερεύνηση της Ελληνικής περίπτωσης, με έμφαση στις επενδύσεις σε χώρες τηςανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Μεταξύ των ευρημάτων, έχουμε την προτίμηση των Ελλήνων επενδυτών προς τις οικονομίες που ασκούν πολιτική προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο, οι συνθήκες οικονομικής ελευθερίας δεν φαίνεται να επηρεάζουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο την προσέλκυση επενδύσεων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υποδείγματα έλξης
Gravity models
Ξένες επενδύσεις
FDI Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-15T08:56:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.