δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι επιπτώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής στο βαμβάκι
The effects of the new cap in cotton

Παλιούρας, Αθανάσιος Ιωάννη

Η μελέτη ασχολείται με τον κλάδο της βαμβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, ,κυρίως από το 1981 και μετά, οπότε και η χώρα εντάχθηκε στην ΕΟΚ. Διερευνάται η θέση του ελληνικού βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή καθώς και στην παγκόσμια οικονομία, η εξέλιξη της καλλιέργειας στην Ελλάδα, καθώς και τα προβλήματα του κλάδου. Στη συνέχεια αναλύεται η πολιτικής του βάμβακος και τα αποτελέσματά της από το 1981 και μετά και παρουσιάζονται τα μέτρα της αναμορφωμένης ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) του 2003. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων της νέας ΚΑΠ στη βαμβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Με τη χρήση στατιστικών στοιχείων και του οικονομομετρικού υποδείγματος προσφοράς του Nerlove, εκτιμώνται οι ποσοτικές επιπτώσεις στην προσφορά βάμβακος και αναλύονται τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιφέρει η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στην καλλιέργεια του βαμβακιού στην Ελλάδα
The study deals with the branch of cotton cultivation in Greece, mainly from 1981 and on, when Hellas entered the European Economic Community. The place of Hellenic cotton in the european and worldwide economy, the development of the cultivation of cotton as well as the problems the branch faces are being under observation. In addition, the results of the policy of cotton followed as well as the policy itself, from 1981 and on are being analysed and the measures of the remodeled CAP (Common Agriculture Policy) of the year 2003 are being presented. The aim of the study is the evaluation of the effects of the new CAP of cotton cutlivation in Greece. The quantitive effects on the offer of cotton are estimated adn the results that are expected to surface from the application of the new CAP are being analysed through the use of statistic elementsand the econometric Nerlove supply model

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κοινή αγροτική πολιτική-Βαμβάκι-Επιπτώσεις
Common agriculture policy-Cotton-Effects

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-12-15T12:08:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.