Πολιτική, ιδεολογία και θεσμοί της ηγεμονικής Αθήνας στις Ικέτιδες του Αισχύλου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Politics, ideology and institutions of the democratic Athens in the suppliants of Aeschylus
Πολιτική, ιδεολογία και θεσμοί της ηγεμονικής Αθήνας στις Ικέτιδες του Αισχύλου

Γκιργκένης, Σταύρος

This study explores the ways by which the current politics, the ideology and the institutions of the demographic city-state of Athens affect the suppliants of Aeschylus. The study uses the traditional method of finding political allusions, but exploits also modern methods inspired from anthropology, ethnology, imagined geography as an allegory that comments on the relations of Athens with its Ionian allies, based on the constant identification between the Danaids and Ioanians. The identification of Pelasgian Argives with the Athenians is accomplished with references to the autochthonous, pelasgic nature of the people of Argos. These themes were key elements of the Athenian ideology during the 5th century
Η εργασία διερευνά την επίδραση της πολιτικής επικαιρότητας, της ιδεολογίας και των θεσμών της δημοκρατικής πόλης των Αθηνών στις Ικέτιδες του Αισχύλου. Συνδυάζει την παραδοσιακή μέθοδο των πολιτικών υπαινιγνών, αλλά και νεότερες μεθόδους από την ανθρωπολογία, την εθνολογία, τη φαντασιακή γεωγραφία και τη σημειολογία. Η μελέτη συμπεραίνει ότι η τριλογία των Δαναϊδων αποτελεί μια αλληγορία για τις σχέσεις της Αθήνας με τους Ιωνες συμμάχους της. Θέματα όπως η συγγένεια μητρόπολις και αποίκων, η έκκληση για προστασία απέναντι στον Βάρβαρο, η ημιβάρβαρη φύση του συγγενή από μακριά παραπέμπουν στη σχέση μεταξύ Αθηναίων και Ιώνων. Από την άλλη η πελασγικότητα και αυτοχθονία του λαού του Αργους παραπέμπουν σε βασικά στοιχεία της αθηναϊκης ιδεολογίας του 5ου π.Χ. Τέλος, άλλα στοιχεία του έργου, όπως η μετοικία κια η προξενία, παραπέμπουν στη μετανευστική πολιτική της Αθήνας

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Metoikia
Ιωνες
Μετοικία
Kinship
Autochthony
Politics
Τραγωδία
Tragedy
Συγγένεια
Πολιτική
Ioanians
Αυτοχθονία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-12-16T08:49:56Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)